Gemeente Moerdijk haakt aan bij verkeersonderzoek regio West-Brabant voor inzicht in sluipverkeer en vrachtwagenproblematiek

Geplaatst: 12-9-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Gemeente Moerdijk haakt aan bij het verkeersonderzoek vanuit de regio West-Brabant. Het doel van dit onderzoek voor Moerdijk is om inzicht te krijgen in de hoeveelheid sluipverkeer en vrachtverkeer op bepaalde trajecten en via welke routes het verkeer rijdt in specifiek Zevenbergschen Hoek, Oudemolen en dorp Moerdijk.

Camera’s

Voor onze gemeente worden er vanuit dit onderzoek in de eerste twee weken van oktober in totaal negen camera’s geplaatst. Deze camera’s komen in Oudemolen voor het monitoren van vrachtverkeer, in Zevenbergschen Hoek voor het monitoren van vrachtverkeer dat via de Hoofdstraat naar het industrieterrein Bloemendaalse Zeedijk rijdt en in dorp Moerdijk voor het monitoren van het sluipverkeer van en naar het haven- en industrieterrein Moerdijk. Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot een pakket van maatregelen om de ervaren overlast door sluip- en vrachtverkeer verder te beperken, licht wethouder Thomas Zwiers toe.

Regionaal onderzoek

Er is meer inzicht nodig in het probleem. Daarom heeft onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV opdracht gekregen om een verkeersonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek vindt plaats door middel van camera’s die op circa 80 punten in West-Brabant worden geplaatst. Het onderzoek geeft voor Moerdijk inzicht in de hoeveelheid sluip- en vrachtverkeer en via welke routes dit verkeer rijdt gericht op Zevenbergschen Hoek, Oudemolen en dorp Moerdijk. De camera’s registreren alleen kentekens of kleur en vorm kenmerken van voertuigen. Andere informatie over het voertuig of over wie erin zit, wordt niet geregistreerd. De verkregen informatie wordt alleen voor dit onderzoek gebruikt en anoniem verwerkt. Na afloop van het onderzoek worden de gegevens vernietigd.

Privacybescherming

Het onderzoeksbureau is gehouden aan alle regels die zijn vastgelegd in onder andere het privacyreglement verkeersonderzoeken, de AVG en de procedure kentekenonder-zoeken van Rijkswaterstaat. Privacygevoelige informatie uit dit onderzoek wordt niet aan derden verstrekt zoals de belastingdienst of de politie.

Resultaten onderzoek

De commissie van advies Mobiliteit Regio West-Brabant bespreekt de resultaten van het landbouwonderzoek en bepaalt in samenspraak met ZLTO, Cumela en overige belan-genorganisaties welke maatregelen gepast zijn. De sluipverkeer- en vrachtwagenvraag-stukken, behandelen de gemeenten die het aangaan zelfstandig.