Verkeersplateau wordt weggehaald aan Noordlangeweg in Willemstad

Geplaatst: 2-7-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Vorig jaar is er een aantal snelheidsremmende maatregelen getroffen aan de Noordlangeweg in Willemstad: drie verkeersplateaus buiten de bebouwde kom (60km/h); een verkeersdrempel binnen de bebouwde kom (50km/h) en een wegversmalling bij de komgrens (overgang 60km/h naar 50km/h zone). Na realisatie heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Gezien de overlast van geluid en trillingen die het 50 km plateau geeft voor bewoners aan de Pieter van Oldenborghlaan, hebben we besloten dit plateau weg te halen.

Dit gebeurt in de week van 8 juli. De Noordlangeweg wordt ter hoogte van het 50 km plateau afgesloten. We stellen een omleidingsroute in voor doorgaand verkeer.

Gedragsbeïnvloeding en handhaving

Als gemeente proberen we, naast het oplossen van de verkeersknelpunten in de gemeente, verkeersdeelnemers ook bewust te maken van het gedrag in het verkeer. De Noordlangeweg, tussen de Maltaweg - Hogeweg is nu ingericht volgens de richtlijnen, waardoor handhaven door politie op de maximumsnelheid van 60 km/uur mogelijk is. 

Verkeersvraagstuk

De verkeersveiligheid op de Noordlangeweg verdient blijvende aandacht. Met het weghalen van de verkeersplateau binnen de bebouwde kom zijn we er nog niet wat betreft het verkeersvraagstuk vanuit de Noordlangeweg. Met de stadstafel Willemstad gaan we hier naar kijken.