Gemeente onderzoekt haalbaarheid tijdelijke huisvesting aan Schansdijk in Zevenbergen

Geplaatst: 13-4-2022

De gemeente gaat onderzoeken of een terrein aan de Schansdijk in Zevenbergen geschikt is om semi-permanente huisvesting te realiseren. In fase 1 gaat het om huisvesting voor circa 200 Oekraïense vluchtelingen. In fase 2 gaat het om circa 450 arbeidsmigranten en 50 statushouders/kansrijke asielzoekers en spoedzoekers. Onderzoek moet eerst uitwijzen of dit haalbaar is. De gemeenteraad bespreekt de plannen op 21 april en beslist op 12 mei of het college verder kan met de uitwerking van de plannen.

Er is overal veel behoefte aan woningen, ook in de gemeente Moerdijk. Daarom zet de gemeente vol in op versnelling van de woningbouw in alle woonkernen. In totaal bouwen we de komende jaren zo’n 2.600 woningen. Daarnaast staat de gemeente voor de taak om voor speciale groepen tijdelijke huisvesting creëren. Voor vluchtelingen uit Oekraïne, arbeidsmigranten, statushouders/kansrijke asielzoekers en spoedzoekers (mensen die door uitzonderlijke situaties met spoed woonruimte nodig hebben). Ook deze groepen willen we fatsoenlijke huisvesting bieden. Hiervoor zijn we op zoek naar passende initiatieven. Het terrein aan Schansdijk 12 lijkt geschikt voor tijdelijke huisvesting. De grond is gemeentelijk eigendom en het ligt relatief dicht bij het centrum van Zevenbergen. 

Fase 1: Vluchtelingen Oekraïne

Op meerdere locaties binnen de gemeente is inmiddels de eerste crisisopvang voor zo’n 200 vluchtelingen geregeld. Dit is echter tijdelijk. Voor langdurige bewoning zijn de units ongeschikt en een deel van de locaties is maar tot augustus dit jaar beschikbaar. De gemeente is dan ook op zoek naar een locatie waar we semi-permanente huisvesting/woonunits kunnen plaatsen voor ongeveer 200 vluchtelingen. Dit bij voorkeur uiterlijk eind juli dit jaar. Afhankelijk van de vluchtelingenstroom de komende weken wordt dit aantal mogelijk 300.

Fase 2: Andere doelgroepen

Gelet op de totale grootte van het perceel aan de Schansdijk (6 hectare) gaat de gemeente ook bekijken in hoeverre dit terrein in een vervolgfase vanaf circa eind 2023  benut kan worden voor tijdelijke huisvesting van 450 arbeidsmigranten en 50 statushouders/kansrijke asielzoekers en spoedzoekers. Gedacht wordt aan een termijn van zo’n 10 jaar.

Haalbaarheid

Uit onderzoek moet blijken of dit perceel inderdaad op korte termijn kan voldoen aan de eisen die aan tijdelijke woningbouw worden gesteld. Dan gaat het bijvoorbeeld om bodemonderzoek en de mogelijkheid om tijdig water en elektra-aansluitingen aan te leggen. Ook moeten we een samenwerkingspartner kunnen vinden die snel goede units kan plaatsen, inrichten en beheren.

Planning en communicatie

Omwonenden zijn met een brief op de hoogte gesteld en kunnen hun mening geven en vragen stellen tijdens een inloopbijeenkomst die plaatsvindt op 28 april. Gezien de dringende noodzaak voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen hoopt de gemeente begin mei meer duidelijk te hebben. Op 21 april behandelt de gemeenteraad het voorstel in een commissievergadering. Op 12 mei besluit de gemeenteraad of het college verder kan met de plannen voor tijdelijke huisvesting.

NB De inloopbijeenkomst is op 28 april tussen 19 en 21 uur in het gemeentehuis. Aanmelden is niet nodig, u kunt binnenlopen op het moment dat het u uitkomt.