Gemeente Moerdijk onderzoekt cliëntervaringen maatschappelijke ondersteuning

Geplaatst: 9-3-2021

Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervaren, houdt de gemeente Moerdijk jaarlijks een onderzoek. Onderzoeksbureau I&O Research voert dit onderzoek voor ons uit. Er worden inwoners benaderd die in 2020 gebruik hebben gemaakt van maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding, de deeltaxi of huishoudelijke ondersteuning. De gemeente voldoet zo bovendien aan de wettelijke verplichting om jaarlijks te onderzoeken wat cliënten van de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning vinden.

Dienstverlening verbeteren

“Zeker met het oog op het toenemend aantal aanvragen en de steeds complexer wordende vragen heb ik grote waardering voor de mensen die deze ondersteuning geven. We blijven ons inzetten voor goede ondersteuning en vinden het belangrijk dat inwoners meedoen, want op deze manier kunnen we onze dienstverlening (nog) verder verbeteren”, licht wethouder Eef Schoneveld toe. 

Deelname: hoe werkt het?

Als inwoners gebruik maken van een Wmo-voorziening is de kans groot dat ze rond half maart een brief en vragenlijst gaan ontvangen. Door deze vragenlijst uiterlijk 11 april in te vullen en kosteloos terug te sturen in de bijgeleverde retourenvelop, nemen ze deel aan het onderzoek. Het is ook mogelijk om de vragenlijst online in te vullen als men dat prettiger vindt. In de brief is beschreven hoe dit werkt.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en heeft op geen enkele wijze invloed op de Wmo-voorziening die mensen ontvangen. We willen alleen weten hoe de ervaringen zijn met de ondersteuning.