Huisvesting arbeidsmigranten Moerdijk: praat mee!

Geplaatst: 23-2-2021

In Moerdijk werken zo’n 4.600 arbeidsmigranten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie en zijn onze nieuwe inwoners. Maar hoe kunnen we zorgen dat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en meedoen in Moerdijk.

Daar gaan we het over hebben tijdens een aantal bijeenkomsten. Er komt een informatieavond op donderdag 4 maart, een discussieavond op woensdag 24 maart en een avond specifiek voor arbeidsmigranten op 14 april 2021.

Wat gaan we doen?

Op 4 maart (19.30-21.00 uur) is een informatieavond. De diverse betrokken partijen lichten dan toe welke knelpunten er zijn bij de huisvesting van arbeidsmigranten.
Op 24 maart (19.30-21.00 uur) is een discussieavond waarin we in kleine groepen de mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten willen bespreken.
Op 14 april (19.30-21.00 uur) organiseren we een avond specifiek voor arbeidsmigranten. Wat voor vragen en knelpunten zijn er en hoe kunnen we als gemeente hierin helpen.

Aanmelden

De avonden zijn online via teams. De eerste en tweede avond is het fijn als u Nederlands kunt verstaan. Bij de derde avond willen we proberen dat er iemand is om te tolken. Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan aan door te mailen naar Maud.van.der.Lee@moerdijk.nl. 

Graag vermelden bij uw aanmelding: uw naam, woonplaats en voor welke avond(en) u zich aanmeldt. Indien u een tolk nodig heeft, dan graag uw nationaliteit aangeven 

Meer informatie?

Lees de vastgestelde Integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 voor meer informatie. Heeft u vragen? Maud van der Lee is contactpersoon arbeidsmigratie bij de gemeente Moerdijk. U kunt haar bellen op nummer 06 – 22 16 06 46.