Ook de komende vijf jaar zwemmen in De Bosselaar en De Niervaert

Geplaatst: 9-9-2020

De zwembaden De Niervaert in Klundert en De Bosselaar in Zevenbergen zijn ook de komende vijf jaar open voor zwemmers. De gemeente Moerdijk verlengt de overeenkomst met Optisport, dat de zwembaden beheert, tot 1 januari 2026. Over de periode daarna valt volgend jaar zomer een besluit: het college van burgemeester en wethouders werkt een aantal scenario’s uit en legt die medio 2021 voor aan de gemeenteraad.

Omdat De Bosselaar en De Niervaert verouderd zijn is de logische vraag wat de meest ideale oplossing is voor de toekomst. Renovatie, beperkte aanpassingen, of toch nieuwbouw? Wat zijn de kosten en wat leveren bepaalde investeringen uiteindelijk op? Afgelopen periode werd onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de zwembaden te onderhouden en te verduurzamen. Daarbij werd gekeken naar de technische en bouwkundige staat en hoe kosten op het gebied van beheer, onderhoud en verduurzaming zich verhouden tot nieuwbouw.

De Niervaert: flinke investeringen nodig

De belangrijkste resultaten: De Niervaert is sterk verouderd en er zijn flinke investeringen nodig om te renoveren en te verduurzamen, zodat het complex aan de eisen van de toekomst voldoet. Renovatie zou echter vooral een korte termijnoplossing zijn en kost uiteindelijk meer geld dan nieuwbouw. Voorkeur gaat daarom uit naar minimaal onderhoud voor de komende paar jaren en geen investeringen in aanpassingen. Dit geld kan dan worden gereserveerd voor gehele of gedeeltelijke nieuwbouw binnen vijf jaar.

De Bosselaar: vernieuwen kost verhoudingsgewijs veel geld

De Bosselaar is ook verouderd, maar functioneert nog prima. Verduurzamen is hier maar heel beperkt mogelijk, omdat het zwembad al heel weinig energie verbruikt. De optie om gebouwen of de hele accommodatie te vernieuwen zou verhoudingsgewijs vooral veel geld kosten, terwijl het nog goed dienst doet.

“Op een slimme, verantwoorde manier doen”

“De zwembaden zijn heel belangrijk voor Moerdijk, dat werd afgelopen voorjaar nog maar eens duidelijk toen ze als gevolg van de coronacrisis niet open konden en veel inwoners zich afvroegen wanneer ze eindelijk weer konden gaan zwemmen”, legt wethouder Eef Schoneveld (Sportzaken) uit.  “We doen er alles aan om te zorgen dat zwemmen binnen én buiten ook de komende jaren kan in Moerdijk.” Collega-wethouder Désirée Brummans (Beheer zwembad-accommodaties) vult aan: “Maar we moeten ook kritisch kijken naar hoe we dat op een financieel verantwoorde manier doen. De accommodaties zijn verouderd, we moeten ook gaan verduurzamen en dat kan niet door zomaar overal veel geld in te pompen. We moeten het op een slimme, verantwoorde manier doen.”