Raadscommissies

De gemeenteraad heeft drie commissies ingesteld, namelijk de Commissie Fysieke Infrastructuur, de Commissie Sociale Infrastructuur en de Commissie Bestuur en Middelen ingesteld.

Er zijn twee soorten commissievergaderingen:

  • Beeldvormende commissievergaderingen waarin raadsleden informatie verzamelen. Raadsleden en fractieleden gaan in gesprek met inwoners, portefeuillehouders, en belangenverenigingen, maar nemen nog geen standpunten in.
  • Meningsvormende commissievergaderingen waarin raadsleden met elkaar debatteren en meningen uitwisselen. Voordat de behandeling van een onderwerp kunnen burgers en betrokkenen – op uitnodiging van de commissievoorzitter - aan de commissie vertellen hoe zij over het onderwerp denken of wat hun ervaringen zijn. Voor meer informatie over het spreekrecht

Elke politieke partij benoemt uit haar midden een of meer leden in de commissie. Dit hoeft niet perse een raadslid te zijn, ook fractieassistenten kunnen worden benoemd. De voorzitter van een commissie moet wél een raadslid zijn. Collegeleden mogen geen lid van een raadscommissie zijn. Als dat nodig is, wordt een collegelid uitgenodigd om verder uitleg te geven over een te behandelen onderwerp dat in zijn/ haar portefeuille hoort.

De commissievergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur. In de regel worden beeldvormende en meningsvormende vergaderingen eenmaal in de zes weken gehouden. Beeldvormende vergaderingen worden in de Moerdijkzaal of op locatie gehouden. Meningsvormende vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De data en de aanvangstijden van de commissievergaderingen vindt u op Moerdijk.raadsinformatie.nl.