Samen aan de slag met Toeristisch Fonds Moerdijk

Geplaatst: 21-10-2020

Staat u op het punt een toeristisch-recreatief idee te realiseren en kunt u daarbij ondersteuning gebruiken? Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) helpt u graag! Met nieuwe voorwaarden, een kersverse aanjager én weer volop enthousiasme bouwt het fonds graag samen met ondernemers en andere partijen uit de toeristische sector verder aan een aantrekkelijk Moerdijk voor bezoekers en eigen inwoners.   

Wat is er veranderd?

Uit de evaluatie in 2019 bleek dat een vernieuwde werkvorm van TFM hard nodig was. De gemeente stelde een aanjager beschikbaar, een nieuwe overeenkomst werd opgesteld en de voorwaarden aangescherpt. Vanaf nu ondersteunt het TFM enkel nog structurele ontwikkelingen en niet langer evenementen. 

“Onder structurele ontwikkelingen vallen producten, diensten of belevingen met als doel deze voor een lange(re) periode beschikbaar te stellen aan bezoekers. Hiermee zetten we als fonds sterk in op het ‘toeristisch product Moerdijk’ en het versterken van het blijvende aanbod in onze gemeente”, aldus Rini Boertjes, voorzitter TFM. 

Nieuwe richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor subsidie van TFM, moet een initiatief nog altijd voldoen aan een aantal voorwaarden. Omdat deze voorheen niet altijd duidelijk waren voor initiatiefnemers, werkte het fonds de afgelopen maanden aan een helder en volledig vernieuwd toetsingskader. Dit nieuwe kader is samen met het aanvraagformulier voor subsidie terug te vinden op de pagina van Toeristisch Fonds Moerdijk.

De aanjager

Naast een financiële bijdrage biedt het TFM vanaf nu ook begeleiding en ondersteuning van een nieuwe aanjager, Corianne Bartels. Als aanjager volgt Bartels altijd de voorgang, evalueert ze en staat ze paraat actief mee te denken aan de uitvoering van het initiatief. Ook vormt ze een toegankelijk aanspreekpunt voor initiatiefnemers. Dit alles met als doel de samenwerking tussen initiatiefnemers en het Toeristisch Fonds continu te verbeteren.

Als aanjager ziet Bartels veel voordelen: “Door het actief aanjagen van initiatieven en de mogelijkheid zelf mee te werken aan de realisatie van concrete ideeën, kan ik net dat zetje geven wat een initiatiefnemer soms nodig heeft om het project tot een goed einde te brengen. Daarnaast werk ik ook als adviseur Recreatie en Toerisme bij de gemeente en ben ik betrokken bij VVV Moerdijk. Dit zorgt voor veel logische koppelkansen.”

Openbare bijeenkomsten

Elke eerste week van de maand komt het bestuur van TFM samen. Deze bijeenkomsten zijn altijd openbaar toegankelijk en vinden plaats op wisselende dagen en tijdstippen om de vergaderingen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Andere ondernemers en partijen uit de sector zijn altijd van harte welkom tijdens deze bijeenkomsten. De eerst volgende openbare bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 3 november 2020 om 12.30 uur. De daarop volgende datums en tijden worden binnenkort bekendgemaakt op deze webpagina.

Deelnemen aan de bijeenkomst op 3 november?

Gezien de huidige richtlijnen tegen de verspreiding van corona is de kans groot dat de bijeenkomst digitaal zal plaatsvinden. Daarom is het nodig dat u zichzelf aanmeldt op voorhand. Dit kan door te mailen naar TFMoerdijk@gmail.com vóór maandag 2 november 2020.

Deze week besluit het Toeristisch Fonds of de bijeenkomst op locatie kan plaatsvinden of niet. Daarom ontvangt u na aanmelding meer informatie over de locatie of een link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst op afstand via Teams.  

Meer info

Meer weten over het Toeristisch Fonds Moerdijk, de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen en hoe u een subsidie kunt aanvragen? Deze informatie vindt u terug op Toeristisch Fonds Moerdijk.. 

Heeft u een goed idee om het Toeristisch Product Moerdijk te versterken? Neem dan contact op via de website, door te e-mailen naar TFMoerdijk@gmail.com of contacteer de aanjager Corianne Bartels. Zij is bereikbaar via corianne.bartels@moerdijk.nl of 06 11 21 66 73.