Moerdijk zet samenwerking met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds voort

Geplaatst: 7-1-2020

Zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een krappe beurs kunnen sporten en muziekles, dansles of andere culturele activiteiten kunnen volgen. Dat is het doel van het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Gemeente Moerdijk neemt in 2020 weer deel aan beide fondsen. 

Iedereen doet mee

“Alle kinderen moeten kunnen sporten wat ons betreft. Sporten zorgt dat kinderen samen plezier kunnen maken en het is gezond. Ook geldt dit voor culturele activiteiten. Ze helpen kinderen bij hun ontwikkeling, geven plezier en zelfvertrouwen. Daarom vinden wij het zo belangrijk en zetten we de deelname voort”, lichten wethouders Eef Schoneveld en Thomas Zwiers toe. “We zien ook een stijging in het deelnameaantal, in 2018 hebben 18 kinderen via het Jeugdcultuurfonds deelgenomen aan culturele activiteiten (ten opzichte van 8 kinderen in 2017). Het jeugdsportfonds zorgde er in 2018 voor dat 166 kinderen meededen aan sportactiviteiten in onze gemeente (ten opzichte van 100 kinderen in 2017)”, aldus Eef en Thomas.   

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds betaalt mee aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Uit de cijfers blijkt dat veel ouders die er gebruik van maken, dat doen om met name zwemlessen te betalen. Daarom heeft de gemeente €28.000,-  beschikbaar gesteld voor zwemonderwijs en €20.000 aan reguliere aanvragen wat betreft het Jeugdsportfonds. “Behalve plezier, ontwikkeling en gezondheid betekent kunnen zwemmen immers ook veiligheid voor kinderen”, aldus beide wethouders. 

Jeugdcultuurfonds

Zangles, een instrument leren bespelen, lid worden van de scouting, balletles of dansen – elk kind vraagt er vroeg of laat wel een keer om. Voor muziekles kan een subsidie bij de gemeente worden aangevraagd van maximaal 50% van de leskosten (maximaal €200). Het Jeugdcultuurfonds biedt de mogelijkheid om zonder een eigen bijdrage van de ouders/verzorgers mee te doen aan de activiteiten. Wat betreft de aanvragen voor het jeugdcultuurfonds wordt gebruik gemaakt van het opgebouwde budget van €22.444. Als het Jeugdcultuurfonds gedurende 2020 een tekort oploopt door betaalde aanvragen, stelt de gemeente het benodigde subsidiebedrag beschikbaar met een maximale hoogte van €5.000.  

Webwinkel Meedoen is aanvullend

Gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm komen ook in aanmerking om een activiteit uit te zoeken in de webwinkel Meedoen. Via de webwinkel kan elk gezinslid meedoen aan activiteiten voor maximaal € 180,- per gezinslid per kalenderjaar. Voorbeelden van activiteiten zijn lid worden van een sportclub, een cursus volgen of naar een museum gaan. Voor meer informatie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/meedoen