Tien SchuldHulpMaatjes ontvangen certificaat van bekwaamheid

Geplaatst: 27-11-2019

Maandagavond heeft wethouder Thomas Zwiers in het gemeentehuis de eerste certificaten van bekwaamheid uitgereikt aan de tien Moerdijkse schuldhulpmaatjes. In de gemeente Moerdijk hebben ongeveer 2.515 huishoudens van de ruim 15.000 meerdere, langdurige betalingsachterstanden. Dat is zo'n 16 procent. De geschoolde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje zijn er voor hen: ze denken mee, geven praktische hulp en bemoedigen. 

Tijdens de cursus is er vooral aandacht besteed aan hoe personen te benaderen die hulp nodig hebben. Zo kwam naar voren dat het niet makkelijk is voor de persoon die schulden heeft, of dreigt te krijgen, om over een drempel heen te stappen. Zo vertelde cliënt Mustafa van schuldhulpmaatje Marina dat hij nog net geen schulden had, maar er wel dicht tegenaan zat omdat hij door studie tijdelijk veel minder inkomen had. Hij maakte zich zorgen om de toekomst van zijn drie kinderen. Wethouder Zwiers stelt dan ook dat het van groot belang is om vroeg in te grijpen om erger te voorkomen.

Wim Goverde heeft ook een dergelijk verhaal. Hij vertelt, verrassend openlijk, dat hij door werkeloosheid en een scheiding flink wat schulden had opgebouwd waarbij hij geen uitweg meer zag. "Ik ben dan ook vol lof naar de gemeente toe, zodat er uiteindelijk €10.900 is kwijtgescholden". Aanleiding voor Zwiers om te vertellen dat met het werk van de schulphulpmaatje niet alleen de persoon die schulden maakt wordt geholpen, maar ook de maatschappij. "Dit omdat iedereen die diep in de schulden zit de maatschappij uiteindelijk €100.000 kost." Wim Goverde volgde de cursus en is nu zelf schuldhulpmaatje.

Maatjes nemen niet over, maar helpen

Het doel van de hulp is dat de hulpvrager leert hoe hij of zij in de toekomst de regie over de eigen financiële boekhouding kan nemen en houden. De maatjes kunnen samen met hen een budgetplan maken. Benodigde formulieren en documenten worden verzameld en zo nodig ingevuld. De maatjes nemen het niet over, maar staan naast de hulpvrager. Het zijn echte raadgevers en bieden hulp. Zij luisteren naar iemands persoonlijke verhaal en kijken naar persoonlijke omstandigheden. Zij komen dan ook niet in de plaats van professionele hulpverleners.

Het liefst komen schulphulpmaatjes al in actie vóórdat er schulden zijn. Juist mensen die (nog) geen schulden hebben, maar wel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, worden aangemoedigd zich te melden. ‘Wacht niet tot je in het rood staat’ is het motto, maar vraag op tijd hulp om je inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld als je binnenkort je baan verliest en het zuiniger aan moet doen, maar geen idee hebt hoe je een aangepast budget moet maken.

Hulp nodig?

Aanmelden voor hulp kan via de website van SchuldHulpMaatje. Wie ook aan de slag wil als maatje of meer informatie wil hebben, kan contact opnemen met de coördinatoren Ine Mastenbroek-Taverne of Marjan van Steeg-van Rijswijk. Dit kan met een e-mail naar coordinator.shmmoerdijk@gmail.com of te bellen met 06-29190778.