Voorwaarden schuldhulpverlening

U moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor schuldhulpverlening.

U moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor schuldhulpverlening: 

  • U bent minimaal 18 jaar oud; 
  • U heeft een vaste woon- of verblijfplaats in gemeente Moerdijk. U staat op dit adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van gemeente Moerdijk; 
  • U beschikt over een geldig Nederlands identiteitsbewijs, zoals paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument; 

Soms is schuldhulpverlening (nog) niet mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U heeft geen inkomen. Wij bespreken dan met u wat nodig is om schuldhulpverlening wel mogelijk te maken.
  • U bent zelfstandig ondernemer. In dat geval kunt u zich eerst melden bij Werkplein Hart van West-Brabant voor het Bbz (besluit bijstand voor zelfstandigen). Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, kunt u uiteraard wel contact opnemen om te bespreken wat mogelijk is;
  • U bent verwikkeld in een echtscheidingsprocedure en u heeft nog geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.

Op moment dat u onder beschermingsbewind staat, is uw bewindvoerder ook betrokken. Uw bewindvoerder dient namens u de aanvraag in.