Sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek tijdens spits op werkdagen moet worden ingeperkt

Geplaatst: 5-12-2019

Vanaf komende maandag 9 december gaat het centrum van Zevenbergschen Hoek in de spits op werkdagen tussen 06.00 uur en 09.00 uur ‘op slot’ voor doorgaand verkeer. Dit was al het geval, maar we zien dat veel automobilisten de verkeersborden negeren. 

De afgelopen tijd loopt het in Zevenbergschen Hoek vanwege filevorming op de snelwegen A16 en A59 met regelmaat de spuigaten uit met sluipverkeer dat via de Hoofdstraat door het dorp blijft rijden. Er zijn de afgelopen maand circa 280 bekeuringen uitgedeeld. Door het sluipverkeer ontstaan er problemen met de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp. We willen met deze tijdelijke maatregel het sluipverkeer door het dorp terugdringen.

Verkeersregelaars

Naast het blijven inzetten van controles op sluipverkeer door onze buitengewoon opsporingsambtenaren gaat de gemeente het dorp ‘op slot’ zetten tijdens de spits op werkdagen door het plaatsen van hekken en de inzet van verkeersregelaars en buitengewone opsporingsambtenaren. De verkeersregelaars en buitengewoon opsporingsambtenaren staan de komende tijd aan de uiteinden van de Hoofdstraat bij de diverse toegangswegen bij Zevenbergschen Hoek, onder andere bij de entree van Zevenbergschen Hoek en ter hoogte van de Bloemendaalse Zeedijk. 

Buitengebied

We begrijpen dat deze tijdelijke maatregel geen oplossing is voor het echte probleem en blijven aandacht vragen bij het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat voor het fileprobleem op de snelwegen A16 en A59. Ook houden we rekening met en hebben we oog voor het ‘waterbedeffect’. Door het afsluiten van het centrum tijdens de ochtendspits kan er een mogelijke verplaatsing ontstaan van het sluipverkeer richting het buitengebied (Achterdijk en Lapdijk) van Zevenbergschen Hoek. De situatie aldaar houden we ook nauwlettend in de gaten en waar nodig gaan we daar handhaven wat betreft onveilige situaties en snelheid. Wethouder Thomas Zwiers: “Ik blijf het zeggen het is symptoombestrijding, waarbij we zelfs kunnen zien dat het sluipverkeer zich verder verplaatst, echter de leefbaarheid en veiligheid in het dorp Zevenbergschen Hoek staat te veel onder druk.”

Bestemmingsverkeer

Deze maatregel blijft de komende tijd van kracht en we houden bij hoe de verkeerssituatie zich ontwikkelt. De winkels in het centrum tijdens de spits zijn gewoon bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Gekoppeld aan een streng handhavingsprogramma (boetes van € 99) gaan we de ernstige overlast van sluipverkeer door het dorp op korte termijn ontmoedigen. Verkeer met een gerichte bestemming in de spits kan en mag wel het dorp in. Het is dus gewoon mogelijk om een boodschap te doen bij de winkels of kinderen naar school te brengen.