Zilvermeeuw en Leeuwerikstraat

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Alleen de toestellen vervangen vinden wij als gemeente niet voldoende. We kijken graag met u als inwoner hoe we de speelplekken kunnen inrichten en op welke locatie.

Eind 2016 en begin 2017 zijn er gesprekken geweest over de speelplekken in Fijnaart en Heijningen. Hierbij is eerst gezamenlijk gesproken over de verschillende locaties van de speelplekken en de daarbij horende speelfuncties, leeftijdscategorieën en wensen. Vervolgens zijn schetsen gemaakt en besproken tijdens een openbare bijeenkomst. Aan verschillende leveranciers van speeltoestellen is gevraagd om, op basis van de besproken schetsen en het programma van eisen, een uitvoeringsplan te maken. De speelplek aan de Koningin Julianastraat is inmiddels gereed. De vernieuwing aan de Westkreekweg en Prinses Christinastraat loopt. Nu zijn de Zilvermeeuw en Leeuwerikstraat aan de beurt.

Zilvermeeuw en Leeuwerikstraat

De gemeente gaat deze twee speelplekken binnenkort opknappen. In een eerder stadium van de inspraakprocedure hebben we besloten dat de speelplek langs de Leeuwerikstraat wordt ingericht voor de leeftijdscategorie tot 6 jaar. De speelplek langs de Zilvermeeuw wordt ingericht voor alle leeftijdscategorieën. Op 14 juni 2018 organiseerden we een avond in De Parel waar de schetsen voor de herinrichting van beide speelplekken zijn besproken. Op basis hiervan maakten de drie huisleveranciers van speeltoestellen een voorstel voor de Zilvermeeuw. Tot 31 oktober kunnen de inwoners van Fijnaart hun voorkeur en eventuele suggesties doorgeven. Dat kan via e-mail: info@moerdijk.nl.

Ontwerpen

Uitvoering

Het is de bedoeling om met de uitvoering van de speelplek langs de Zilvermeeuw nog voor eind 2018 te starten. Omdat het een relatief grote speelplek is neemt het meer tijd in beslag dan de eerder aangelegde plekken. Wanneer bekend is welk ontwerp wordt gekozen kan hierin meer duidelijkheid gegeven worden.

De plannen voor de speelplek in de Leeuwerikstraat zijn gekoppeld aan het project Waterproof Fijnaart. Deze plannen zijn volop in de voorbereiding. Wanneer hier meer over bekend is zullen de bewoners worden geïnformeerd.