Speelplekken Zilvermeeuw en Leeuwerikstraat

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Om alleen maar de toestellen te vervangen, vinden wij als gemeente niet voldoende. Daarom kijken we met u als inwoner hoe we de speelplekken kunnen inrichten en op welke locatie.

Eind 2016 en begin 2017 zijn er gesprekken geweest over de speelplekken in Fijnaart en Heijningen. Hierbij is eerst gezamenlijk gesproken over de verschillende locaties van de speelplekken en de daarbij horende speelfuncties, leeftijdscategorieën en wensen. Vervolgens zijn schetsen gemaakt en besproken tijdens een openbare bijeenkomst. Aan verschillende leveranciers van speeltoestellen is gevraagd om, op basis van de besproken schetsen en het programma van eisen, een uitvoeringsplan te maken. De speelplek aan de Koningin Julianastraat is inmiddels gereed. De vernieuwing aan de Westkreekweg en Prinses Christinastraat loopt. Nu zijn de Zilvermeeuw en Leeuwerikstraat aan de beurt.

Zilvermeeuw en Leeuwerikstraat

De gemeente gaat deze twee speelplekken binnenkort opknappen. In een eerder stadium van de inspraakprocedure hebben we besloten dat de speelplek langs de Leeuwerikstraat wordt ingericht voor de leeftijdscategorie tot 6 jaar. De speelplek langs de Zilvermeeuw wordt ingericht voor alle leeftijdscategorieën.
Graag willen we willen we weten wat u van de gemaakte schetsen vindt. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 14 juni van 19.30 uur – 21.00 uur in De Parel.

Tijdens de inspraak bespreken we de schetsen voor de herinrichting van beide speelplekken. De vraag hierbij is of de wensen en ideeën uit eerder overleg goed verwerkt zijn in de schetsen. De schetsen en de opmerkingen die tijdens de bijeenkomst worden ingebracht, vormen de basis voor een minicompetitie. De drie huisleveranciers van speeltoestellen maken een uitvoeringsplan waaruit de inwoners van Fijnaart uiteindelijk een voorkeur mogen aangeven. 

Omdat de gemeente in dit deel van Fijnaart bezig is met het project Waterproof Fijnaart wordt hieraan tijdens de bijeenkomst aandacht besteed. Met Waterproof Fijnaart willen de gemeente en het waterschap overlast van water verminderen. De inrichting van de speelplekken kan hieraan bijdragen.

Vernieuwing speelplekken Moerdijk