Subsidie voor eigenaren van woonhuismonumenten

Geplaatst: 7-4-2021

Bent u particulier eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie? Dan kunt u jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten, voor gemaakte kosten in 2020. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt hiervoor de subsidieaanvraag.

Woonhuissubsidie

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten heeft de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten vervangen. U kunt woonhuissubsidie aanvragen voor het behoud van en onderhoud van een monument. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn herstel van de fundering, het vervangen van voeg- of metselwerk aan de gevel of monumentale schilderwerkzaamheden. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staan de kosten die u mag meenemen. De woonhuissubsidie bedraagt 38% van deze kosten.

Aanvragen

Op cultureelerfgoed.nl kunt u de woonhuissubsidie aanvragen en is er meer informatie over dit onderwerp te vinden.

Wel eigenaar maar geen woonfunctie?

Dan kunt u volgend jaar van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen.

Download