Evenementensubsidie

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage voor uw evenement. Onder een evenement verstaan wij een activiteit die is bedoeld voor een bredere doelgroep dan alleen de eigen kern. Bij een evenement staat ook de beleving centraal.

Let op:

 • Evenementen met melding- of vergunningsplicht zijn tot 1 september verboden. Vraagt u een subsidie aan die onder deze plicht valt dan wordt deze afgewezen als het evenement voor 1 september plaatsvindt.
 • Voor evenementen na 1 september kunt u nog altijd een aanvraag doen. Mocht uw evenement echter niet door kunnen gaan dan bent u verplicht om de ontvangen subsidie terug te betalen

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met E-herkenning

Een subsidie kan aangevraagd worden

 • door een rechtspersoon;
 • als het evenement geen winstoogmerk heeft;
 • als het evenement openbaar toegankelijk is (waarbij het heffen van entree wel is toegestaan);
 • uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement.

Subsidie wordt alleen verleend over de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten voor

 • huur materialen ten behoeve van de uitvoering van het evenement
 • materialen ter promotie van het evenement
 • huur van locatie(s) ten behoeve van de uitvoering van het evenement

U krijgt maximaal 50% van de subsidiabele kosten vergoed, met een maximum van €3.000.

Wat vragen wij terug?

Als u een subsidie aanvraagt, gaan we een afspraak met elkaar aan. U ontvangt een financiële bijdrage, wij

 • ontvangen een verslag met foto van het evenement
 • worden genoemd in communicatie uitingen rondom het evenement.

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u hier een evenementensubsidie aanvragen.

Als u een evenementensubsidie ontvangt komt u mogelijk ook in aanmerking voor een Moerdijk Marketing subsidie.

De regeling

Alle regels en voorwaarden rondom de evenementensubsidie zijn vastgelegd in de Nadere regels Evenementensubsidie.

De aanvraag kunt u online indienen. Wij willen graag weten:

 • Wat het evenement is
 • Hoe de begroting er uit ziet
 • Offertes voor de subsidiabele kosten

Status online volgen

Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail subsidies@moerdijk.nl.