Je ziet het niet, maar het is er wel…

Geplaatst: 12-12-2019

Nu het winter is, gaan in Moerdijk weer veel open haarden en houtkachels aan. Gezellig en lekker warm. Maar de rook die ontstaat als de houtkachel of open haard in huis aan gaat, bevat schadelijke stoffen. Die vervuilen de lucht en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook als de rook niet meer te zien is. Gemeente Moerdijk geeft graag tips hoe u de schadelijke stoffen kunt beperken.

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt. U kunt de hoeveelheid verminderen door bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer te stoken of alleen kurkdroog hout te gebruiken.

Wanneer laat u de open haard of houtkachel beter uit?

Raadpleeg Stookwijzer.nu. Dat is een gemakkelijke tool die advies geeft op basis van de actuele weersomstandigheden en de luchtkwaliteit in uw buurt. Raadt het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit af om hout te stoken, dan geeft zij een stookalert af. Dit kunt u zien op rivm.nl/stookalert en in de stookwijzer.

Wist je dat:

  • Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook? Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters
  • Veel mensen schade aan hun gezondheid krijgen door fijnstof, dat ook afkomstig is van houtstook? Zoals klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door langdurige geuroverlast.
  • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
  • Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
  • De uitstoot van fijnstof door houtstook gelijk is gebleven, terwijl die van het wegverkeer is afgenomen? Inmiddels is de fijnstofuitstoot van houtstook ongeveer even groot als de fijnstofuitstoot uit de uitlaten van auto’s en vrachtwagens.