Toeristische initiatieven

Door middel van subsidie, kennis, bijeenkomsten en een actieve aanjager ondersteunt Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) de realisatie van structurele ontwikkelingen die vallen binnen het toeristisch-recreatieve aanbod van gemeente Moerdijk. Het fonds denkt graag mee met initiatiefnemers en stimuleert daarnaast de samenwerking en het maken van de verbinding tussen diverse ondernemers en andere spelers uit de sector onderling.

Door middel van subsidie, kennis, bijeenkomsten en een actieve aanjager ondersteunt Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) de realisatie van structurele ontwikkelingen die vallen binnen het toeristisch-recreatieve aanbod van gemeente Moerdijk. Het fonds denkt graag mee met initiatiefnemers en stimuleert daarnaast de samenwerking en het maken van de verbinding tussen diverse ondernemers en andere spelers uit de sector onderling.

Doel Toeristisch Fonds Moerdijk

Het fonds zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk Moerdijk voor toeristen, bezoekers en indirect ook voor eigen inwoners. Het TFM verstrekt subsidies, organiseert bijeenkomsten voor ondernemers en andere betrokkenen uit de toeristisch-recreatieve sector en denkt graag mee over ontwikkelingen en ideeën. Zo zorgt het fonds samen met betrokken ondernemers en partijen uit de sector voor meer bezoekers, grotere bestedingen en een langer verblijf in onze regio.

Subsidie aanvragen

Het TFM verstrekt subsidies ter promotie, samenwerking en verbinding van toerisme in de gemeente Moerdijk met een (semi) openbaar karakter. Elke ondernemer of andere betrokken partij uit de toeristisch-recreatieve sector kan deze subsidie aanvragen. Tot 2023 heeft het fonds ruim € 75.000 ter beschikking voor het toekennen van subsidies. Daarnaast mag het fonds ook zelf initiatieven ontplooien die bijdragen aan de doelstellingen van het fonds.

Lees verder

 • Doelstellingen Toeristisch Fonds Moerdijk

  Informatie over de doelstellingen van het Toeristisch Fonds Moerdijk.

 • Aanvragen subsidie

  Informatie over het aanvragen van subsidie bij het Toeristisch Fonds Moerdijk.

 • Openbare bijeenkomsten

  Informatie over de openbare bijeenkomsten van het Toeristisch Fonds Moerdijk.

 • Contact

  Informatie over hoe u contact kunt opnemen met het bestuur van het fonds of direct contact opneemt met de aanjager van het fonds.