Eigen trouwambtenaar aandragen

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) van de gemeente Moerdijk. U kunt er ook voor kiezen om zelf een babs aan te dragen, bijvoorbeeld een familielid of vriend(in). Deze persoon wordt voor het huwelijk benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Er zijn twee procedures: voor trouwambtenaren die al eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben voltrokken, of trouwambtenaren die dit nog nooit hebben gedaan.

Nooit eerder een huwelijk voltrokken

Uw verzoek om iemand tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) te laten benoemen en beëdigen moet uiterlijk vier maanden vóór de datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie zijn ontvangen.

Voorwaarden voor benoeming:

 • De babs levert een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan, niet ouder dan 3 maanden
 • De babs ondertekent een integriteitsverklaring
 • De babs is 18 jaar of ouder
 • De babs komt niet voor in het curatele register
 • De babs neemt uiterlijk 2 maanden van tevoren contact op met de gemeente Moerdijk. In overleg wordt dan bepaald hoeveel instructie en toelichting de babs nodig heeft betreffende het tot stand brengen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • De babs moet beëdigd worden. U moet hiervoor in persoon bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant verschijnen
 • De babs moet goed kunnen spreken in het openbaar
 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in de Nederlandse taal
 • Tijdens de ceremonie is er een (b)abs van de gemeente Moerdijk aanwezig die onopvallend ervoor waakt dat de ceremonie volgens geldende regels verloopt

Al eerder een huwelijk voltrokken

De trouwambtenaar is al babs in een andere gemeente, dan moet de aanvraag uiterlijk 3 maanden vóór de datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie zijn ontvangen.

Voorwaarden voor benoeming:

 • De babs ondertekent een integriteitsverklaring
 • De babs is 18 jaar of ouder
 • Een kopie van het benoemingsbesluit en de beëdiging door de rechtbank wordt aangelever
 • Een verklaring wordt aangeleverd van een andere gemeente waar de babs eerder is benoemd, waaruit blijkt dat de babs de taken nog actief uitvoert

indien de te benoemen babs een geldige benoeming tot ambtenaar van de burgerlijkeindien de te benoemen babs een geldige benoeming tot ambtenaar van de burgerlijkestand (abs) of babs heeft € 123,30.

indien de te benoemen babs geen geldige benoeming tot ambtenaar van deburgerlijke stand (abs) of babs heeft en nog beëdigd moet worden € 315,10.

Nooit eerder een huwelijk voltrokken

Al eerder een huwelijk voltrokken