Eigen trouwambtenaar aandragen

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Moerdijk. U heeft de mogelijkheid om zelf een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aan te dragen.

 • De persoon is al benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere Nederlandse gemeente;
 • De persoon voert nog actief de taken van (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit;
 • De benoeming geldt voor 1 dag;
 • De benoeming is zonder salaris.

Uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk wordt voltrokken of het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan moet de aanvraag van een eigen trouwambtenaar zijn ingediend.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag bedraagt € 165,45.

 • Het bruidspaar dient zelf het verzoek in;
 • De aanvraag wordt schriftelijk gedaan. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier. U voegt daarbij: 
  • Kopie benoemingsbesluit van burgemeester en wethouders van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • Een kopie beëdigingsbesluit rechtbank van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • Een kopie legitimatiebewijs van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • Een bewijs van de gemeente waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam is. Hierin moet vermeld staan dat betreffende persoon tot op heden dit werk onafgebroken heeft gedaan.