Melden van huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit eerst melden bij de gemeente (voorheen: ondertrouw). U doet dit tenminste twee weken en maximaal één jaar voor uw trouwdatum. Hierbij geeft u ook gelijk een voorkeur door voor een datum en trouwlocatie.

U moet tenminste twee weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschap het voornemen hiervan melden. U doet dit bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschapsregistratie aangaat.

  • U moet beiden 18 jaar of ouder zijn;
  • U mag niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
  • U mag geen directe familie van elkaar zijn;
  • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van uw curator.

Online melden

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap online melden met behulp van DigiD. Bij de melding heeft u een digitale kopie nodig van de (geldige) legitimatiebewijzen van u, uw partner en alle getuigen.

Huwelijk met een niet-Nederlander of documenten uit het buitenland?

Soms moet u extra documenten overleggen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, heeft gewoond of daar bent gescheiden. Of als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum telefonisch contact met ons op.