‘Armoede aanpakken in tijden van inflatie, oorlog en pandemie.’

De uitdaging van Marianne

Na de hotelschool ging Marianne Bestebreur (47) een jaartje backpacken. Vervolgens werkte ze tot haar achtentwintigste met veel plezier bij uitzendbureau Start. Eindigend als vestigingsmanager: tijd voor iets nieuws. Gemeente Korendijk leidde haar op tot onderwijsadviseur. Daarna werd ze adviseur Jeugd en Sport van gemeente Cromstrijen. En sinds 2016 werkt ze aan de andere kant van het water. Plaats: gemeente Moerdijk. Specialisaties: armoede, participatie en schuldhulpverlening.

Vangnet

‘Iedereen die kan werken maar ‘t niet redt valt onder de Participatiewet. Het gaat om deelnemen aan de samenleving, ook mensen die hun baan verliezen of jongeren met een beperking of huishoudens die niet rondkomen door gestegen energieprijzen. Het vangnet bestaat uit uitkeringen en toeslagen. Samen met vijf andere gemeenten hebben we de uitvoering van de wet neergelegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Namens Moerdijk ben ik aanspreekpunt voor het Werkplein. We stemmen af wat nodig is voor Moerdijkers. Uiteraard houden we rekening met landelijke wetten, maar ook met de politieke wensen van de gemeente. Ik stel adviezen op aan het college en de raad.’

Schuldhulpverlening

‘Moerdijk organiseert de schuldhulpverlening zelf. Trajectbegeleiders doen dit samen met Kredietbank Nederland, stichting Grip Op de Knip, stichting Overrood, woningcorporaties, Bureau Sociale Raadslieden en de maatschappelijk werkers van welzijnsorganisatie Surplus. Werkafspraken en contracten zijn mijn pakkie-an. Cruciaal is het overleg tussen de coördinator Schuldhulpverlening, de trajectbegeleiders en mijzelf. Ik vind het prettig samenwerken en word goed “gevoed” voor mijn beleidsklussen. We zijn nog niet waar we moeten zijn door de overdaad aan dossiers, maar gaan beslist de goede kant op. Het belangrijkste is dat we inwoners voorop stellen. Hebben ze financiële zorgen, dan helpen we ze zo snel mogelijk.’

Crises

‘De afgelopen jaren hebben veel werk en extra inzet gevergd. Denk aan een nieuwe schuldhulpverleningswet. De armoedeproblematiek. Maar vooral corona en de oorlog in Oekraïne zorgden voor crises waar we gewoon niet op waren voorbereid. We moesten improviseren. Innoveren. Prioriteiten stellen. Een enorme uitdaging. Hoewel niet alles even soepel verliep, ben ik ontzettend trots op hoe de gemeente ermee is omgegaan. Blijkbaar zijn we in staat tot heel veel!’

Groei

‘Moerdijk stimuleert zelfontplooiing en kennisontwikkeling. De laatste opleiding die ik mocht volgen heette Samenwerken in Moerdijk. En de opleiding dáárvoor had betrekking op wetten en regels binnen het sociaal domein. Al met al heb ik door de werkdruk minder trainingen gevolgd dan ik zou willen. Maar in zulke situaties neem je toch je verantwoordelijkheid. De prio was even níet investeren in mezelf. Feit blijft dat ik op mijn positie elke dag dingen leer. De veelzijdigheid van mijn baan maakt dat ik me eindeloos kan ontwikkelen.’

Moerdijk als werkgever

‘Ik zou Moerdijk zeker aanbevelen als werkgever. Sterker: dat héb ik gedaan. Een paar maanden geleden deelde ik een vacature met een vriend. Inmiddels is hij gestart op de afdeling Vergunningen, tot volle tevredenheid. Wat mezelf betreft: ik ben een tijdje uitgevallen. Ik was ernstig ziek en we hadden kort op elkaar hele verdrietige situaties in de familie. Ik bleef doorwerken en dacht: het komt vanzelf in orde. Helaas bleek dat niet zo. Hoe fijn is het dan om een werkgever te hebben die je op alle vlakken bijstaat met wat jij nodig hebt? Weer aan het werk? Oké. Maar alleen op een veilige manier. Prettig salaris, thuiswerken, jubileum in je favoriete kroeg: allemaal super. Maar die persoonlijke betrokkenheid vind ik het echte teken van goed werkgeverschap.’