Groot aantal Moerdijkse huiseigenaren maakt gebruik van subsidie energiebesparende maatregelen

Geplaatst: 26-5-2021

Moerdijk heeft afgelopen jaar prima geprofiteerd van beschikbaar subsidiegeld uit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Meer dan 1.000 woningeigenaren meldden zich voor de mogelijkheid om collectief met korting energiebesparende maatregelen aan te schaffen. En bijna 4.000 huiseigenaren kochten energiebesparende producten voor de waardebon die ze van de gemeente toegestuurd kregen. Beide acties zijn samen goed voor een CO2-reductie van naar schatting 952 ton per jaar. 

De RRE financiert activiteiten voor woningeigenaren om energie te besparen in hun woning. Gemeenten konden inschrijven voor een bijdrage uit deze regeling om daarmee huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in hun huis. Moerdijk ontving een bedrag van ruim 4 ton euro. Daarmee werd onder andere een collectieve inkoopactie voor grote energiebesparende maatregelen en zonnepanelen voor woningeigenaren gefinancierd en een waardebonactie voor energiebesparende producten voor alle huiseigenaren.

“Het mes snijdt aan twee kanten”

“Ik ben erg tevreden met deze resultaten, we hebben onze doelstellingen ruimschoots behaald”, reageert wethouder Désirée Brummans. “Omdat de looptijd van de RRE is verlengd tot eind van dit jaar kunnen we de komende maanden met het budget dat nog over is specifieke groepen woningeigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: lokale aanbieders van zonnepanelen en isolatieproducten profiteren mee. Ze hebben dankzij de collectieve inkoopactie meer offertes ontvangen, en de praktijk leert dat dit meestal ook leidt tot meer opdrachten. Ook is een deel van de waardebonnen ingeleverd bij lokale ondernemers. Een win-winsituatie dus.”

Ook huurders

Om ook de huurders in Moerdijk de mogelijkheid te bieden te profiteren van energiebesparende maatregelen diende de gemeente een aanvraag in voor budget vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze opvolger van de RRE is ontwikkeld om niet alleen woningeigenaren te stimuleren, maar ook huurders. “Helaas is onze aanvraag afgewezen, omdat de subsidiepot al na één dag leeg bleek”, legt Désirée Brummans uit. “We blijven met de woningcorporaties kijken hoe we ook huurders kunnen ondersteunen bij energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. En wanneer de RREW opnieuw wordt opengesteld dienen we natuurlijk meteen een nieuwe aanvraag in.”