Aanmelden als stembureaulid verkiezingen 23 mei

Wij zijn op zoek naar enthousiaste stembureauleden voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019.

Om de verkiezingen goed te laten verlopen zijn wij op zoek naar stembureauleden, plaatsvervangende stembureauleden en tellers. In 2019 gaan we werken met 2 diensten; van 07:00 uur tot 14:00 uur en van 14:00 uur tot 21:00 uur. Van de laatste dienst verwachten wij dat alle leden blijven om de telling te verrichten. Wij stellen het op prijs als de personen van de eerste dienst terugkomen voor de telling. Iedereen die meehelpt met tellen krijgt daar een extra vergoeding voor.

Informatie voorzitter

Als voorzitter zorgt u dat de benodigde spullen in de ochtend opgehaald worden bij het gemeentehuis. U bent verantwoordelijk dat de dag goed verloopt en zorgt voor een correcte invulling van het procesverbaal. Ook zorgt u voor een juiste overdracht met de andere voorzitter. Naast de verplichte  e-learning module volgt u ook nog een (korte) klassikale bijeenkomst.

Informatie stembureaulid

Als stembureaulid zorgt  u samen met 3 andere leden voor een goede gang van zaken gedurende 1 van de 2 diensten in één van de stembureaus. Om 21:00 uur bent u verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. Als stembureaulid volgt u de verplichte e-learning module.

Informatie plaatsvervangend stembureaulid

Als één van de stembureauleden verhinderd is door ziekte of andere omstandigheden, kan het zijn dat u, als plaatsvervangend stembureaulid, wordt gebeld om zitting te nemen op een stembureau. Dit kan zich uiteraard tot kort vóór de dag van de verkiezing voordoen. Een plaatsvervangend stembureaulid volgt ook de verplichte e-learning module.

Informatie teller

Voor het tellen van de stemmen worden ’s avonds extra mensen ingezet. In verband met het tellen wordt van de tellers verwacht om 20.45 uur aanwezig te zijn op het stembureau. U assisteert de stembureauleden bij het tellen van de stembiljetten.

Vergoedingen

De bruto vergoeding voor particulieren is:

€ 110 voor een voorzitter;
€ 90 voor een stembureaulid;
€ 30 voor een teller
€ 15 voor een plaatsvervangend stembureaulid (mocht u alsnog op de dag van de verkiezing worden ingedeeld als stembureaulid op een stembureau dan ontvangt u de vergoeding van een stembureaulid van € 90 in plaats van het bedrag van € 15).

Eisen stembureaulid/plaatsvervangend stembureaulid/teller:

  • u bent op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder;
  • u bent stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam;
  • u heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal en
  • deelname aan de e-learning module is verplicht.

Aanmelden