Fijnaart

In Fijnaart zijn inmiddels bijna alle speelplekken gerealiseerd en opgeknapt. Op sommige plaatsen worden nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet.

Voor de locatie Zilvermeeuw was een zogenaamde minicompetitie uitgezet waarbij inwoners hun voorkeur konden uitspreken voor drie verschillende ontwerpen. Uiteindelijk is voor het ontwerp van Boerplay (3 MB) gekozen. De speelplek is nagenoeg gereed. Het grondwerk en de bestratingen zijn aangelegd en aangepast, de speeltoestellen geplaatst en de waterbron voor de waterspeelplek geslagen. Wat nog rest is het aansluiten van de verlichting bij de jeu-de-boules-baan en het terras, het inzaaien en laten opkomen van het gras en het aanplanten van de beplantingen.

Tijdelijk hekken geplaatst 

In verband met het opkomen van het gras zijn er tijdelijk hekken rondom de speelplek geplaatst. Sommige kinderen uit de omgeving vinden de speelplek aantrekkelijk en realiseren zich niet dat dit funest kan zijn voor het opkomende gras. Zodra de grasmat voldoende sterk is en een eerste keer gemaaid gaan de hekken weg. De beplanting wordt in het plantseizoen, dat half november begint, aangeplant.

De laatste nog aan te leggen speelplek komt op het plein van de Leeuwerikstraat. Die wordt meegenomen met het verbeteren van de riolering wat onder onderdeel is van het project Fijnaart Waterproof.