Aanpassingen speelplekken

Speeltoestellen en ondergronden die niet meer voldoen aan de eisen van veiligheid worden verwijderd. Omdat we alle speelplekken in de gemeente willen gaan herinrichten, wordt per locatie bepaald of het toestel met ondergrond al dan niet wordt vervangen. Dit is afhankelijk van wanneer de specifieke locatie in de planning opgenomen is en of de speelplek intensief wordt gebruikt.

De locatie van de verwijderde speeltoestellen en de verwachte datum planning dat de speelplek wordt heringericht kunt u binnenkort terugvinden op deze pagina.

Onderhoud speelplekken

De komende tijd zorgen we dat de ondergronden op onze speelplekken op orde zijn. Per dorp en stad gaan we deze werkzaamheden oppakken. We gaan bijvoorbeeld de valondergrond verbeteren, die nodig is in verband met de veiligheid. Tevens bekijken we of de afwatering van de speelplekken verbeterd moet worden.
Deze werkzaamheden voeren we uit in de periode tot eind april 2018. We zijn daarbij wel afhankelijk van de weersomstandigheden.