Westkreekweg en Prinses Christinastraat

De speelplekken in onze gemeente zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Alleen de toestellen vervangen vinden wij als gemeente niet voldoende. We kijken graag met u als inwoner hoe we de speelplekken kunnen inrichten en op welke locatie.

Eind 2016 en begin 2017 zijn er gesprekken geweest over de speelplekken in Fijnaart en Heijningen. Hierbij is eerst gezamenlijk gesproken over de verschillende locaties van de speelplekken en de daarbij horende speelfuncties, leeftijdscategorieën en wensen. Vervolgens zijn schetsen gemaakt en besproken tijdens een openbare bijeenkomst. Aan verschillende leveranciers van speeltoestellen is gevraagd om op basis van de besproken schetsen en het programma van eisen een uitvoeringsplan te maken. De speelplek aan de Koningin Julianastraat is inmiddels gereed. Nu zijn de Westkreekweg en Prinses Christinastraat aan de beurt.

Speelplek Westkreekweg

Voor de Westkreekweg zijn twee ontwerpen geselecteerd die aan de gezamenlijk opgestelde eisen voldeden. Tot 31 mei 2018 konden inwoners hun stem uitbrengen. Unaniem is gekozen voor optie 2:  Voetbalkooi met net, 4 fitness- en sporttoestellen (3.2 MB). De speeltuin is in grote lijnen gereed, maar de eindoplevering heeft nog niet plaatsgevonden.

Speelplek Prinses Christinastraat

De werkzaamheden aan de speelplek zijn in grote lijnen al uitgevoerd. De beplanting moet nog worden aangeplant. Naar verwachting zal dit voor eind december gebeuren. Bekijk hier de ontwerptekening (4.8 MB).

Vernieuwing speelplekken Moerdijk