Nabij de voetbalvelden van Oranje-Blauw `14

De speelplekken in onze gemeente worden vernieuwd. Inmiddels is in Heijningen de speelplek in de Deventerstraat al aangepast. Voorafgaand hebben wij In 2018 inspraakbijeenkomsten gehouden over alle speelplekken in Heijningen. De speelplek op het middenterrein tussen de woningen van de Polderstraat gaat verdwijnen. Dit betekent dat de speeltoestellen worden verwijderd. De picknicktafel blijft behouden en het grasveld wordt hersteld. Hiervoor in de plaats komt er een speelplek voor alle leeftijden, nabij de voetbalvelden van Oranje-Blauw ’14.

De bestaande speelplek in de Polderstraat verdwijnt gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe speelplek nabij de voetbalvelden. Voor deze nieuwe speelplek is een minicompetitie uitgeschreven. Er zijn twee ontwerpen uitgewerkt die voldoen aan de eisen. U vindt deze hier.  Graag willen we weten naar welk ontwerp uw voorkeur uitgaat. Indien u nog suggesties voor verbetering heeft dan horen we dat uiteraard ook graag. Geef uw mening uiterlijk 16 mei door. Dat kan per mail: bert.voeten@moerdijk.nl.

Ontwerpen

Vervolg

Nadat besloten is welk ontwerp wordt gerealiseerd zal het bestemmingsplan worden omgezet. Door deze procedure kunnen we de speelplek in het najaar 2019 realiseren.