Moerdijk

In 2019 worden de speelplekken in de bebouwde kom van dorp Moerdijk aangepakt.

Wat is er tot nu toe gebeurd in dorp Moerdijk?

Met de realisatie van het nieuwe Dorpshart is er ook een prachtige speelplek voor alle leeftijden gekomen. Toch zijn er voor kinderen tot 6 à 8 jaar nog drie extra speelplekken nodig. Tijdens de inspraakavonden in dorp Moerdijk in mei 2018 en februari 2019 hebben we samen met de inwoners deze speelplekken besproken. Wat zijn mogelijke locaties en wat zijn de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken? 

Op basis hiervan is het volgende besloten. De bestaande speelplek aan de Koning Haakonstraat wordt opgeknapt. Bij de Visserstraat en het Schapenpad komen nieuwe speelplekken. De bestaande speelplek aan de Grintweg wordt opgeheven. Inmiddels zijn de ontwerpen voor de drie speelplekken klaar en kunt u hier nog een laatste keer op reageren. Zwaarwegende opmerkingen kunnen we nog meenemen.

Hoe kunt u reageren? 

Op maandag 19 augustus 12:00 uur komen de ontwerpen op deze pagina. Vanaf dan kunt u reageren.

We bieden u tot 1 september 2019 de mogelijkheid te reageren op de ontwerpen voor de speelplekken. Stuur uw reactie per e-mail naar info@moerdijk.nl, t.a.v. Bert Voeten. Vermeld duidelijk over welke speelplek(ken) uw opmerking gaat.

Na het verwerken van alle reacties zullen de speelplekken vanaf dit najaar worden gerealiseerd. 

De voorstellen voor de speelplekken: