Willemstad

In 2019 is de bebouwde kom van Willemstad aan de beurt voor vernieuwing van de speelplekken.

Wat is er tot nu toe gebeurd in Willemstad?

Vorig jaar heeft Bert Voeten (projectleider namens de gemeente) met de leerlingen van de basisschool gesproken. Daarnaast is er vanuit de stadstafel een 'werkgroep Spelen' ontstaan. Hier hebben zich ook nog andere inwoners bij aangesloten. Ook is er een eerste inspraakavond georganiseerd in april 2018.

Samen hebben we nagedacht over de mogelijke locaties van de speelplekken in Willemstad en voor welke leeftijden ze moeten zijn. Ook dachten we na over de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken. Op basis hiervan hebben we schetsen gemaakt en de locaties vastgesteld.

Tijdens een twee inspraakbijeenkomst in oktober 2018 hebben we de schetsen bekeken. Met onze opmerkingen hebben we ze voorgelegd aan de speeltoestelleveranciers. Die hebben ontwerpen gemaakt.

Eind augustus 2019 kregen inwoners de mogelijkheid te reageren op de ontwerpen die zijn gemaakt en voor twee van de speelplekken hun voorkeur uit te spreken tussen twee ontwerpen. 

Op 7 oktober is bekend geworden welke speelplekken de voorkeur hadden en worden gerealiseerd: 

  • De speelplek aan de Abraham Andrieslaan (‘Avonturenpad’) zijn 12 voorkeursstemmen uitgebracht. Hiervan waren er 7 voor het ontwerp van leverancier Kompan.
  • Voor de speelplek nabij basisschool Willem de Zwijger (Cees van Gendlaan) zijn 10 voorkeursstemmen uitgebracht. Hiervan zijn er 8 voor het ontwerp van Kompan.

Omdat beide ontwerpen zowel de goedkeuring van de gemeente hebben als de voorkeur van de bewoners die hebben gereageerd, worden beide speelplekken dus door Kompan uitgevoerd. Ze zullen nog dit najaar 2019 worden gerealiseerd. 

De werkzaamheden aan de overige zes speelplekken in Willemstad worden eveneens najaar 2019 uitgevoerd. Met de opmerkingen die de inwoners hebben gemaakt wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden in de realisatie.

Avonturenpad / Abraham Andrieslaan

Nabij basisschool / Cees van Gendlaan

Andere speelplekken