Andere wijken in Zevenbergen

Met de ‘andere wijken’ wordt bedoeld: de verzameling van alle zuidelijke wijken behalve Centrum en Bosselaar-Zuid. Het centrum is namelijk in 2020/2021 aan de beurt en de speelplekken van Bosselaar-Zuid worden met de realisatie van de wijk meegenomen.

Inspraakavonden 

Er zijn in 2019 twee inspraakbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze inspraakavonden kreeg men uitleg over het speelruimteplan. Samen met de inwoners werd bepaald op welke locaties de speelplekken in de wijk moeten komen en voor welke leeftijden ze ingericht worden. Ook is nagedacht over de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken. Op basis hiervan laten we ontwerpen maken. De ontwerpen worden gemaakt door de gecontracteerde speeltoestelleveranciers.

Reageren op ontwerpen

Verwacht wordt dat in het derde kwartaal van 2020 de ontwerpen van de speelplekken op de website van de gemeente staan. Inwoners kunnen dan een laatste keer reageren op deze ontwerpen voordat ze worden gerealiseerd. Via de communicatiekanalen van de gemeente (de website, sociale media en de gemeentelijke pagina in de Moerdijkse Bode) zal worden aangegeven wanneer deze ontwerpen hier worden gepubliceerd.

In de loop van 2020 kunnen de speelplekken gebruikt worden.