Overige wijken in Zevenbergen

De inspraakavonden in de andere wijken (behalve het centrum) volgen waarschijnlijk nog in 2019. Inwoners krijgen per wijk een uitnodiging thuis gestuurd voor de inspraak over de speelplekken in hun woonomgeving. Behalve het centrum, dat volgt in 2020 (inspraak) en 2021 (realisatie).