Krooswijk

Wat is er tot nu toe gebeurd in Krooswijk?

In 2019 is gesproken met jongeren, een groep skaters en de 'werkgroep Spelen', ontstaan vanuit de stadstafel. Daarnaast werd er een enquête gehouden onder Facebook-gebruikers.

Ook werden er twee inspraakavonden georganiseerd, waarin samen met inwoners is nagedacht en schetsen zijn besproken.

Voorkeur van de inwoners

Eind augustus 2019 kregen inwoners de mogelijkheid te reageren op de ontwerpen die zijn gemaakt en voor twee van de speelplekken hun voorkeur uit te spreken.

Voor de speelruimte Westrand (bij de scouting) is de keuze op het ontwerp van Kompan gevallen: Ontwerp Kompan. Dit ontwerp heeft ook de goedkeuring van de gemeente, en is door Kompan uitgevoerd. Vanaf eind mei 2020 is deze speelplek druk bezocht.

Voor de Skatebaan is de voorkeur uitgesproken voor het ontwerp van Boerplay: Ontwerp Boerplay  Hierna is dit ontwerp in nauw overleg met de betrokken skaters gefinetuned tot ieders tevredenheid. De toestellen voor de skatebaan zijn in de loop van maart 2020 geplaatst. Door een productiefout zijn de toestellen weer afgevoerd. Uiterlijk in juli 2020 worden de skatetoestellen herplaatst. Het een en ander heeft wat op zich laten wachten vanwege het sluiten van de grenzen door het coronavirus.

Andere speelplekken

De werkzaamheden aan de speelplekken zijn reeds uitgevoerd. Bij enkele speelplekken is vertraging opgelopen door de natte weersomstandigheden en omdat we genoodzaakt waren van speeltoestelleverancier te wisselen. Voor de locaties waar we van speeltoestelleverancier moesten wijzigen zijn kleine aanpassingen aan het ontwerp gekomen. Het gaat om de locaties Annendal, Melijn, Toutenburg en Zomerland. Die ontwerpen zijn in de lijst hieronder geactualiseerd. (Met de opmerkingen die de inwoners hebben gemaakt, wordt zo goed als mogelijk, rekening gehouden.)