7.000 inwoners gemeente Moerdijk ontvangen vragenlijst over gezondheid

Geplaatst: 8-7-2020

Ongeveer 7.000 cliënten van huisartsenpraktijken in de gemeente Moerdijk krijgen komende week een verzoek om een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid. De enquête maakt deel uit van het tweede onderzoek naar de gezondheid van inwoners van Moerdijk.

In 2016 deed onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met GGD West-Brabant een eerste gezondheidsverkenning. Tien van de elf huisartsenpraktijken stelden destijds hun gegevens ter beschikking. De resultaten van dat onderzoek waren gerustellend, maar lieten ook zien dat in het gebied rondom het industrieterrein Moerdijk meer luchtwegproblemen voorkomen dan in vergelijkingsgebieden. Daarom besloot de gemeente Moerdijk om het onderzoek na drie jaar te herhalen.

Twee deelonderzoeken

Het onderzoek 2016-2019 bestaat uit twee deelonderzoeken. Allereerst een analyse van de huisartsgegevens op chronische aandoeningen, acute infecties en andere gezondheidsklachten. Het tweede deelonderzoek is een aanvullende digitale vragenlijst onder 7.000 patiënten van de deelnemende huisartsenpraktijken. Het doel van deze lijst is te weten te komen of, en zo ja in hoeverre, andere factoren een rol spelen bij gezondheid. Bijvoorbeeld roken, leefstijl, binnenmilieu van een woning en werkomstandigheden.

Heel belangrijk

Wethouder Eef Schoneveld: “Wij vinden het heel belangrijk om te weten hoe het met de gezondheid van onze inwoners staat. Ik ben dan ook blij dat dit vervolgonderzoek plaatsvindt.”

Resultaten

Bijna alle huisartsenpraktijken in de gemeente Moerdijk doen mee. Daaruit blijkt dat ook huisartsen belang hechten aan het onderzoek. Eén praktijk kan om technische redenen helaas niet meewerken. Verder werkt ook een huisartsenpraktijk uit Dinteloord mee, die veel patiënten uit Moerdijk heeft, door gegevens ter beschikking te stellen. Het is de bedoeling om de resultaten in de loop van het vierde kwartaal aan de gemeenteraad aan te bieden.