Cliënten waarderen de maatschappelijke ondersteuning in coronatijd positief

Geplaatst: 1-7-2021

Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning ervaren hebben we hier over 2020 weer een onderzoek naar laten uitvoeren door I&O Research. Op advies van de Wmo raad hebben we in Moerdijk dit jaar specifiek ingezoomd op de dienstverlening van het Wmo loket in coronatijd en de tevredenheid over diverse mogelijkheden om met de cliënt in gesprek te gaan, zoals huisbezoek, op kantoor, telefonisch of via beeldbellen. De uitkomsten van het onderzoek zijn over het geheel genomen positief. Zo blijkt uit het rapport dat de snelheid waarmee de cliënten vorig jaar geholpen zijn, is verbeterd. Dit was ook één van de aandachtspunten uit het vorige onderzoek. Op sommige onderwerpen, zoals de kwaliteit van de ondersteuning, is de tevredenheid gelijk gebleven.

“Ondanks de coronatijd hebben we weer een mooie score neergezet en ook onze dienstverlening in deze periode wordt goed gewaardeerd.”, licht wethouder Eef Schoneveld toe. Hij vervolgt: “Dit jaarlijkse onderzoek is ook om steeds weer te bekijken wat we kunnen doen om één en ander verder te verbeteren.” 

Respons

In het onderzoek zijn vragen gesteld over het contact tussen de cliënten en het Wmo-loket, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning de cliënten oplevert. In totaal ontvingen 825 cliënten de uitnodigingsbrief met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek, waarvan 462 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Dit is een respons van 56%. 

Ruime meerderheid weet weg naar ondersteuning te vinden

Acht op de tien (80%) cliënten uit de gemeente Moerdijk weten waar zij met hulpvragen terecht kunnen. De bekendheid is daarmee vergelijkbaar met vorig jaar. Over de snelheid waarmee men geholpen wordt, is 80% tevreden. Dit is hoger als de jaren ervoor (2019 76% en 2015 75%). 

Ruime voldoende voor het keukentafelgesprek

De waardering voor de toegang naar ondersteuning vertaalt zich ook door naar het rapportcijfer dat cliënten geven aan het (keukentafel)gesprek dat zij hebben gehad met een medewerker van de gemeente over zorg en ondersteuning. Cliënten beoordelen deze gemiddeld met een 7,7. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. 

Driekwart cliënten tevreden over de dienstverlening in coronatijd

De helft van de ondervraagde cliënten (51%; 230 cliënten) heeft vanaf de coronamaatregelen (maart 2020) contact gehad met het Wmo loket van de gemeente. Driekwart van de cliënten is tevreden over die dienstverlening.

Kwaliteit ondersteuning goed en ondersteuning past bij de hulpvraag

Men is positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Ruim acht op de tien vinden deze ondersteuning goed en passend bij de hulpvraag. Ten opzichte van vorig jaar zijn deze cijfers stabiel gebleven. 

Cliënten ondervinden positieve effecten door de ondersteuning

Cliënten ervaren positieve effecten van de ontvangen ondersteuning. Circa acht op de tien cliënten kunnen zich beter redden, beter de dingen doen die ze willen ervaren en een betere kwaliteit van leven. 

Facsheet met onderzoeksresultaten