Gebiedsplan Buitengebied

Voor elke kern één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan Buitengebied.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor het Moerdijkse buitengebied is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

Bestemmingsplan buitengebied

Op dit moment wordt gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. Vertegenwoordigers uit onderstaande werkgroepen draaien mee in de speciaal hiervoor opgestelde klankbordgroep. kijk voor meer informatie hierover op Bestemmingsplan buitengebied.

Recreatie

Belangrijkste onderwerpen in dit thema: het opzetten van het Toeristische Fonds en in relatie hiermee het opzetten van een speciale website voor deze ondernemers.

Boeren en bedrijvigheid

De belangrijkste onderwerpen binnen dit thema vormen onderdeel van de actualisatie van het bestemmingsplan en lopen hierin mee.

Landschap en duurzaamheid

Het opstellen van het landschapskwaliteitsplan vormt onderdeel van de actualisatie van het bestemmingsplan.

Wonen en Verkeer

De werkgroep heeft een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de bushaltes in het buitengebied en dit heeft inmiddels geleid tot een opknapbeurt van verschillende haltes. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijkheid van een glasvezelnet in het buitengebied; verwachting is dat dit in de loop van 2017 kan worden gerealiseerd. De knelpunten voor de verkeersveiligheid in het buitengebied zijn geïnventariseerd en de raad heeft hiervoor ook een krediet beschikbaar gesteld. Inmiddels is een start gemaakt met de uitvoeringsmaatregelen.