Gebiedstafel Buitengebied

Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In dit gebiedsplan staat de visie van de inwoners op het buitengebied.

Wat is een gebiedsplan?

In een gebiedsplan worden wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen in het plan komen en denken na over oplossingen en ideeën. Een gebiedsplan is flexibel, het verandert mee. Bijvoorbeeld als een punt gerealiseerd is verdwijnt het uit het plan of als de oorspronkelijke wens verandert wordt het plan aangepast.

Wat is de gebiedstafel buitengebied?

De gebiedstafel houdt zich bezig met de thema's (onderwerpen) en de daarbij behorende actiepunten uit het gebiedsplan. Binnen de gebiedstafel wordt door verschillende werkgroepen gewerkt aan oplossingen of verbeteringen voor die actiepunten. De gebiedstafel komt  twee keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Hoe vaak de gebiedstafel bijeen komt, bepalen de deelnemers zelf.

Samenstelling gebiedstafel buitengebied

Aan de gebiedstafel kunnen alle inwoners van het buitengebied deelnemen. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de gemeente, Surplus, Woonkwartier en de politie aanwezig om te helpen bij het realiseren van de actiepunten.

www.gebiedsplannen.nl

Er is nu een nieuw platform waar u kunt meedenken en meepraten over zaken die leven in uw dorp of stad. Hier vindt u het laatste nieuws over uw woonplaats overzichtelijk bij elkaar. Het kan allemaal op dé online ontmoetingsplek voor en door inwoners: www.gebiedsplannen.nl.

www.gebiedsplannen.nl

Thema’s gebiedstafel buitengebied

  • Bestemmingsplan buitengebied
  • Recreatie
  • Boeren en bedrijvigheid
  • Landschap en duurzaamheid
  • Wonen en verkeer