Sluipverkeer Zevenbergschen Hoek wordt aangepakt

Geplaatst: 25-9-2015

De zomervakantie zit er weer op, dus de Nederlandse snelwegen worden weer drukker. Ook de A16 heeft al jaren te kampen met files vanwege het drukke verkeer. De inwoners van Zevenbergschen Hoek ervaren hierdoor veel last van sluipverkeer. De gemeente Moerdijk gaat in samenwerking met de politie het sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek aanpakken. Met maatregelen voor de korte en voor de langere termijn.

Wanneer er een file staat op de A16 is het extra druk in Zevenbergschen Hoek. Het drukke verkeer zorgt voor overlast bij de inwoners. De komende tijd worden maatregelen genomen om deze overlast tegen te gaan. De maatregelen die worden genomen, zijn een voorbode op de aanpassingen aan de routes door en om de kern heen, die het sluipverkeer helpen te minimaliseren.

Maatregelen voor nu

Allereerst wordt er een tekstkar geplaatst bij de rotonde Driehoefijzersstraat bij de Vliet. De tekst op de tekstkar luidt als volgt: ‘'sluipverkeer is overlast, volg doorgaand verkeer''. Vervolgens is er een pijl te zien op de tekstkar die het verkeer via de Gelderseweg, parallel aan de A16, om het dorp heen leidt. Ook worden er volgende week algemene verkeerscontroles gehouden door de politie in Zevenbergschen Hoek. Ook wethouder Thomas Zwiers, verantwoordelijk voor mobiliteit, is de bezorgdheid omtrent de overlast en verkeersveiligheid niet ontgaan: "We zetten nu vooral in op bewustwording bij de automobilist: ‘weet je dat anderen last hebben van jouw gedrag?' Zo hopen we op korte termijn de overlast al te kunnen verminderen."

Maatregelen voor de lange termijn

De gemeente is al geruime tijd bezig met maatregelen die het sluipverkeer voor de lange termijn moeten minimaliseren. Wethouder Zwiers: "Samen met bewonersgroepen hebben we een pakket van maatregelen opgesteld van in totaal zo'n € 2,8 miljoen, om drie routes rond en door de kern aan te passen". De aanpassingen zijn erop gericht om doorgaand verkeer om het dorp heen te leiden via de Gelderseweg en de centrumroute minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer.

Ook wil de gemeente het vrachtverkeer naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk om de kern heen leiden. Daarnaast wordt de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk via De Vlijt veiliger en beter gemaakt. De realisatie van de maatregelen op de lange termijn met betrekking tot de uitrol van de verschillende routes zullen gefaseerd plaatsvinden in 2015 en 2016.