Gemeente Moerdijk neemt drie nieuwbouwprojecten van Brabantse Waard over

Geplaatst: 17-7-2013

Brabantse Waard stopt met de ontwikkeling van drie nieuwbouwprojecten. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk heeft besloten de verantwoordelijkheid voor deze drie projecten over te nemen.

Gemeente Moerdijk wil vanwege het maatschappelijk belang en vraag naar woningen deze nieuwbouwprojecten voor de gemeenschap behouden. De gemeente en Brabantse Waard hebben overeenstemming bereikt over deze overname van de grondpositie en bijbehorende voorwaarden. Het gaat om de volgende projecten:

Deze drie projecten worden door de gemeente overgenomen voor het totaal bedrag van €1.590.000, onder voorwaarde dat de gemeenteraad hiermee instemt. Alle overige projecten (pdf, 17 kB)  waarvoor Brabantse Waard met de gemeente Moerdijk een overeenkomst heeft afgesloten gaan door.

Waarom stopt Brabantse Waard met deze projecten?

Door het nieuwe kabinetsbeleid is Brabantse Waard genoodzaakt haar projectenportefeuille kritisch tegen het licht te houden. De Moerdijkse woningcorporatie wil graag investeren in nieuwbouwprojecten, maar ziet zich daarin ernstig beperkt door de verhuurdersheffing die het kabinet oplegt. Hierdoor moeten woningcorporaties in Nederland in totaal € 1,7 miljard aan het Rijk betalen. Voor Brabantse Waard betekent dit een extra jaarlijkse last van vier miljoen euro. Dit komt neer op het afdragen van twee maanden huur per woning per jaar aan de staat.

Voortzetten van alle in gang gezette projecten

Tegen deze achtergrond hebben gemeente Moerdijk en Brabantse Waard de afgelopen periode gesproken over de gemeentelijke overname van bovengenoemde drie projecten. Deze projecten bevinden zich nog in de (op)startfase van hun ontwikkeling. Uitgangspunt bij de diverse gesprekken was het voortzetten van alle in gang gezette projecten. Zowel Brabantse Waard als de gemeente zijn overtuigd van het belang van de diverse projecten voor de kernen van de gemeente Moerdijk.

Brabantse Waard: financieel gezonde organisatie

Brabantse Waard wil benadrukken dat zij een financieel gezonde organisatie is met tal van ambities. Om financieel gezond te blijven, snijdt de woningcorporatie stevig in eigen kosten. Net als andere corporaties in Nederland reduceert Brabantse Waard haar organisatorische kosten met zo’n 15% in de komende vier jaar.

Brabantse Waard blijft verantwoordelijk voor het onderhoud aan haar woningen en realiseert diverse andere nieuwbouwprojecten die al verder in ontwikkeling zijn wel. Verder blijft Brabantse Waard zich inzetten om fijn te blijven wonen in Moerdijk, in kwalitatief goede woningen en fijne buurten.