Uitbreiding begraafplaats Klundert niet aan Ambachtsherenweg

Geplaatst: 29-4-2015

Nieuwsbericht afbeelding

De uitbreiding van de begraafplaats in Klundert moet niet aan de Ambachtsherenweg plaatsvinden, maar een beperkte uitbreiding aan de Schanspoort en inbreiding op de huidige begraafplaats. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kosten van uitbreiding aan de Ambachtsherenweg niet opwegen tegen het aantal graven dat het oplevert.

De uitbreiding van de begraafplaats in Klundert is gewenst, omdat er een tekort aan capaciteit is. Als de begraafplaats vol is, naar verwachting in 2019, is begraven in Klundert niet langer mogelijk. De gemeenteraad vindt dat onwenselijk en gaf in juni 2013 het college de opdracht om uitbreiding aan de kant van de Ambachtsherenweg verder te onderzoeken. Die uitbreiding blijkt technisch erg complex en kostbaar waardoor de kosten niet tegen de baten opwegen, zo is de mening van het college. Het college heeft daarom besloten dat de inbreiding plaats zou moeten plaatsvinden op de huidige begraafplaats en een beperkte uitbreiding aan de zijde van de Schanspoort.

Inbreiding en uitbreiding

Er is binnen de huidige begraafplaats ruimte te maken voor extra begraafcapaciteit. Deze ‘inbreiding’ zou op verschillende locaties plaats kunnen vinden. De inbreiding is onder andere te realiseren door de huidige herdenkingsplaatsen van grafstenen en grafkelders, die niet meer gebruikt worden, te verwijderen. Deze plekken, die gelegen zijn nabij de ingang, nemen veel ruimte in beslag en leveren ruimte op voor zo’n 75 dubbeldiepe graven. De nabestaanden hebben in het verleden afstand gedaan van deze monumenten en betalen daar niet langer voor. Bij de realisatie van de inbreiding wordt vanzelfsprekend zorgvuldig omgegaan met de te verwijderen grafmonumenten. Daarnaast is er nabij de ingang van de begraafplaats een extra strook vrij te maken voor in totaal ongeveer 36 dubbeldiepe graven.
Ook kan er aan de zijde van de Schanspoort een beperkte uitbreiding plaatsvinden die plek biedt voor circa 43 dubbeldiepe graven. De groene entree, waar nu enkele bomen en bosschages staan, gaat hierbij niet verloren, maar wordt zo mogelijk verfraaid. Ook zal er genoeg plek overblijven voor de jaarlijkse herdenking op 4 mei. Door deze in- en uitbreiding wordt genoeg capaciteit gecreëerd om begraven in Klundert mogelijk te maken tot 2030.

Kosten

Het realiseren van deze maatregelen kost € 268.000. Dit is lager dan het eerder gereserveerde bedrag voor de uitbreiding aan de Ambachtsherenweg van € 486.000. Door deze lagere kosten zijn er automatisch ook lagere grafprijzen voor heel de gemeente. De kosten voor een dubbeldiepgraf, daalt na in gebruik name van de nieuwe begraafplaats in Zevenbergen en de uitbreiding in Klundert, van € 4.473 naar € 4.045.

Vervolg

Omdat de uitbreiding aan de Schanspoort binnen het huidige bestemmingsplan past, hoeft geen bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. De realisatie kan daardoor op korte termijn plaatsvinden. Dit zal echter gefaseerd gebeuren. In eerste instantie wordt begonnen met het aanleggen van een nieuwe groene afscherming aan de Schanspoort, om de toekomstige uitbreiding aan het zicht te onttrekken. Voor het zover is worden eerst de inbreidingsmogelijkheden benut.

De gemeenteraad neemt op 4 juni een besluit over de voorgestelde in- en uitbreiding van de begraafplaats in Klundert.