Column burgemeester Jac Klijs: Basisnet Spoor - "Samen aan de slag met de maatregelen"

Geplaatst: 20-1-2015

De Wet Basisnet Spoort bezorgt onze gemeenten op het spoortraject Moerdijk – Halderberge - Roosendaal extra vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen en daarbij horende risico’s. Burgemeester Klijs is voorzitter van de stuurgroep en vertelt in deze column over de maatregelen die worden genomen omtrent de veiligheid en de leefbaarheid rondom het traject.

Toen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2013 kwam vertellen wat de plannen met het Basisnet Spoor inhielden was ik verrast, verbaasd en zeg maar gerust ook verbolgen. Deze landelijke ontwikkeling is niet tegen te houden, dus hebben de betrokken gemeenten de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid op maximaal te stellen. Dat zijn we verplicht aan onze inwoners.

De gemeenten Halderberge, Roosendaal en Moerdijk zijn samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de slag gegaan met tal van maatregelen.

Brandweer

De brandweer bereidt zich optimaal voor om een eventueel incident aan of rond het spoor adequaat te bestrijden en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent onder andere kennis vergaren over gevaarlijke stoffen, zorgen voor goede trainingen en de juiste materialen.

Zwakke plekken aanpakken

Er is een uitgebreid onderzoek geweest om de zogeheten zwakke plekken aan te wijzen. Zo moet het spoor bij een incident goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Bij een brand mogen de gevaarlijke vloeistoffen niet in de wateroppervlakten terecht komen, ook niet in de tuinen van omwonenden. Daarnaast willen we niet voor verrassingen komen te staan als er geëvacueerd moet worden. Naar al die aspecten is gekeken. Met als resultaat dat er diverse kleinere en grotere maatregelen in uitvoering komen.

Communicatie van het grootste belang

Goede en tijdige communicatie over risico’s is van groot belang. Mensen moeten weten wat hen te doen staat wanneer er iets aan de hand is. Zij moeten de kennis krijgen over waar ze informatie kunnen vinden en welke actie ze zelf moeten ondernemen. Daarvoor ontwikkelden de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal een afzonderlijk plan waarin diverse middelen worden ingezet.

Brochure

In de brochure  ‘Samen aan de slag met de maatregelen’ pdf document (PDF, 2,15 MB)  worden de maatregelen verder beschreven. Meer informatie

Veiligheid is meer dan alleen techniek. Ik heb ook oog en oor voor de emoties van de mensen die in de buurt van het spoor wonen. Uw veiligheid en welzijn staat bij mij voorop.

Jac Klijs