Column burgemeester Klijs: Voor iedere opgave samenwerken met de juiste partners

Geplaatst: 17-6-2015

Provincie Noord-Brabant heeft alle gemeentebesturen de opdracht gegeven om te bekijken wat zij als de beste mogelijkheden zien om de toekomst tegemoet te treden. Onder de titel ‘Krachtig Bestuur’. Samenwerken met als uitgangspunt krachtiger te worden in een tijd waarin bezuinigingen dwingen, of beter: uitdagen, tot het zoeken naar manieren om sneller en efficiënter te kunnen werken. We hebben de handschoen opgepakt en het Provinciebestuur onze kijk op de bestuurlijke toekomst gegeven. We hebben daarvoor ons licht opgestoken bij inwoners via het digitale inwonerpanel, gesprekken gevoerd met ondernemers en vanzelfsprekend met de gemeenteraad.

Samenwerken is letterlijk en figuurlijk een werkwoord. Het gaat om samen werk efficiënt verdelen maar ook om het samen te doén. Nu denkt u bij samenwerken misschien meteen aan fuseren of gemeenten samenvoegen. Dat is niet aan de orde. Wij denken niet aan ‘opgaan’ in andere gemeenten maar juist aan 'optrekken met' andere gemeenten. Wij zien samenwerken op drie gebieden: onderling tussen gemeenten, economisch en met u als inwoner.

Zo willen we met zes gemeenten (Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Zundert, Roosendaal) verkennen hoe we bijvoorbeeld bedrijfsvoeringstaken samen op kunnen pakken. Economisch gezien ligt de grootste opgave in ons Zeehaven- en Industrieterrein. Het beheren en ontwikkelen ervan met tegelijkertijd een scherp oog voor de leefbaarheid vergt intensieve samenwerking met nabije havens, maar ook met ondernemers, natuurorganisaties, onderwijs, en natuurlijk: inwoners. Gemeenten moeten zich daarnaast meer en meer als partner opwerpen in het netwerk van wonen, zorg en ondersteuning. Ook de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en Wmo eisen dat de gemeente deelneemt in de verschillende netwerken. Het werken met de gebiedsplannen is daar een voorbeeld van. Andersom zien we, tot mijn grote vreugde, dat mensen ook steeds vaker naar ons toe komen met plannen of ideeën om de eigen buurt of wijk veiliger, schoner of leuker te maken.

Ik ben groot voorstander van al deze vormen van samenwerking: regionaal organiseren waar nodig of verplicht, maar zorg en leefbaarheid dichtbij inwoners organiseren en aansluiten bij lokale structuren in de elf Moerdijkse kernen. Zo behouden we het eigene van elk van onze elf dorpen en stadjes, krijgen we meer stem en slagkracht in de regio én houden we samen met u grip op het leven, wonen en werken in onze gemeente. We zijn ons ervan bewust dat we het uiteindelijk samen moeten doen: gemeente, partners en inwoners zorgen samen voor een vitale samenleving. Nu en in de toekomst.