Column wethouder Désirée Brummans - ‘Daar gaan we weer’

Geplaatst: 5-3-2020

Drie weekenden op rij in februari was het flink raak. Achtereenvolgens raasden de stormen Ciara, Dennis en Ellen over. Dat is u vast niet ontgaan: carnavalsoptochten werden afgelast of aangepast, talloze vluchten op Schiphol geschrapt en we telden duizenden omgewaaide bomen en afgewaaide dakpannen. De uiteindelijke totale landelijke schade van dit verwoestende trio bedraagt grof geschat honderden miljoenen euro’s .

‘Daar gaan we weer ‘ was de krantenkop die ik ergens las ter aankondiging van storm Ellen. En inderdaad, ik zou bijna willen zeggen: bereid je maar voor op meer. Dat zeg ik niet om u bang te maken, maar de fase van ontkennen dat we te maken hebben met een klimaatverandering lijkt me echt voorbij. Natuurlijk hebben we altijd al te maken gehad met extreme weersomstandigheden, maar computerberekeningen van o.a. het KNMI laten zien dat het klimaat deze eeuw extremer wordt. Het betekent dat we ons moeten voorbereiden op vaker extreem weer en de gevolgen daarvan. En dat zijn dan niet alleen zware stormen, maar bijvoorbeeld ook extreme hitte en droogte en overmatige neerslag. Wateroverlast of zelfs overstromingen, of juist verdroging en watertekorten kunnen het gevolg zijn. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld natuur, wonen, werken en onze veiligheid, om maar wat te noemen.

Ontzettend belangrijk dus dat we zorgen dat we de juiste maatregelen nemen. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen, daar hebben we de landelijke en provinciale overheid bij nodig, maar ook waterschappen, natuurorganisaties en natuurlijk ook inwoners. We hebben al in kaart gebracht welke plekken in onze gemeente kwetsbaar kunnen zijn voor hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen. Dat kunt u op www.klimaatanalysemoerdijk.nl bekijken.

De komende tijd praten we met alle belanghebbenden over de mogelijke problemen en oplossingen. Op woensdag 18 maart bijvoorbeeld, dan is er de Moerdijkse Klimaatdialoog. In het gemeentehuis gaan dan gemeente, provincie, waterschap, inwoners, ondernemers, veiligheidsregio, natuur- en duurzaamheidsorganisaties met elkaar kijken welke risico’s acceptabel zijn en waar we bijvoorbeeld echt maatregelen moeten nemen. En wie uiteindelijk wat gaat doen. Uitgangspunt is een eerlijke verdeling. Met als belangrijkste doel een gemeente waar we nu en straks allemaal klimaatbestendig en veilig kunnen wonen, werken en leven. Ik hou u op de hoogte!