Column wethouder Désirée Brummans - Energie!

Geplaatst: 20-6-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Die krijg ik van de onderwerpen die ik als wethouder in mijn portefeuille heb, zoals ‘de energietransitie’. Maar ‘de energietransitie’- wat is dat eigenlijk? Dat is het geleidelijk overstappen van de gebruikelijke energiebronnen (zoals gas) naar ‘nieuwe’ en meer natuurlijke bronnen, zoals wind, water, zon. Om die overstap voorelkaar te krijgen heeft de overheid doelen gesteld.

Zo moeten we bijvoorbeeld uiterlijk in 2050 zorgen dat 16.430 huizen en 3.585 bedrijfspanden ‘verduurzaamd’ zijn. Hoe krijgen we dat voorelkaar, en hoe werken we naar de andere doelen toe?

Duidelijk is dat we dat niet alleen kunnen. Daarom kijken we met 16 andere gemeenten naar mogelijkheden voor zonne-energie, windenergie en warmtevoorzieningen voor woonwijken: de Regionale Energiestrategie (RES). Maar ook met ondernemers en inwoners slaan we graag de handen ineen. Het is goed om te zien hoe veel mensen zich óók hard maken voor de toekomst en bewust energiegebruik: Provincie, Enexis, Waterschap, Havenbedrijf, Energiek Moerdijk, Stichting Energietransitie Moerdijk. 

Als we er met z’n allen de schouders onder zetten, zie je hoe veel kansen Moerdijk biedt om te kiezen voor nieuwe manieren. Voor ons, als gemeentebestuurders, maar ook u kunt keuzes maken. Want  er zijn allerlei dingen die je kunt doen. We laten alle verlichting in onze gemeente vervangen door led-verlichting, bijvoorbeeld. We hebben duurzaamheidsleningen voor als u met uw huis aan de slag wilt. Ook heb ik de ambitie om de electrische deelauto te introduceren. Dat biedt inwoners zonder auto of mensen die hun tweede auto de deur uit willen doen een duurzaam alternatief. Een onderzoek hiernaar is gestart. De toezichthouders schakelen over op elektrische auto’s.

Investeren in energie is uiteindelijk kosten besparen. Je beschermt en helpt het milieu, de natuur.  Waar we nu zelf graag van genieten én die we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Redenen genoeg om nu goed na te denken over nieuwe manieren van stroom opwekken én de energiebronnen die we inzetten. Zowel bij het opwekken als bij het verbruiken van energie is immers winst te behalen. Daar krijg ik nou energie van!  Welke keuze maakt u? Gaat de thermostaat van uw cv-ketel volgende winter een graadje lager?