Column wethouder Frans Fakkers: "Samen werken, samen doen - krachten verbinden"

Geplaatst: 11-2-2015

Sinds Koning Willem-Alexander in zijn Troonrede sprak over “de Participatiesamenleving” is heel bestuurlijk Nederland op zoek om hier invulling aan te geven. En ondertussen zijn burgerparticipatie en overheidsparticipatie dagelijkse woorden geworden. Wat het inhoudt en hoe we het voor elkaar moeten krijgen, dat zijn we met elkaar aan het uitzoeken, ook wij als gemeente Moerdijk. ‘Participatie’ betekent letterlijk: ‘actief deelnemen’. Meedoen aan het zorgen voor elkaar, meedoen aan activiteiten met anderen. Samen werken, samen doen. Want in je eentje wordt het steeds moeilijker.

Vertrouwen

Het vraagt om een andere verhouding tussen overheid en inwoners. Samen ervoor zorgen dat het prettig leven is in een kern. De gemeente soms als één van de deelnemers, in plaats van bepaler. Een deelnemer die met zijn kennis en ervaring ook een extra duwtje in de goede richting kan geven. Zoals met de gebiedsplannen. Waar we aan de dorpstafels sámen met u, en woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en politie over veiligheid, het onderhoud, de (zorg)voorzieningen en de toekomst van onze stadjes of dorpen praten. Zo verbinden én bundelen we de krachten. Immers, aan die dorpstafels of bij mensen thuis ontstaan de mooiste ideeën en initiatieven. Die krijgen op deze manier meer kansen. Vanuit dat vertrouwen moeten we samen werken, vanuit het wederzijdse vertrouwen in elkaars wil om samen iets te bereiken.

Andere voorbeelden van samenwerken zijn de buurtpreventieteams, of het speeltuintje aan de Rosmolen in Zevenbergen. Inwoners hebben de ideeën, de gemeente helpt mee. Of de jeu de boulesbaan in dorp Moerdijk. De dorpsraad heeft zelf in overleg met bewoners een geschikte locatie gevonden en er zal een boulesvereniging opgericht worden. De gemeente heeft bijgedragen met advies over de baan en heeft een bankje en een prullenbak geplaatst. 

Kortom, voorbeelden die laten zien dat we, als we onze krachten verbinden, méér kunnen. We zijn ons er van bewust dat we als gemeente ook niet meer alles alleen kunnen. We moeten durven loslaten, enerzijds vanwege minder financiën, anderzijds vanuit de wetenschap dat inwoners steeds meer regie op het eigen leven hebben en er veel ideeën en initiatieven zijn die we wellicht samen mogelijk kunnen maken.

Gemeenten doen mee, u doet mee – samen werken, samen doen.