Column wethouder Frans Fakkers: Tien hoofdpunten in amper twee minuten

Geplaatst: 12-1-2016

Allereerst wil ik u allen een mooi en vooral gezond 2016 toewensen. En: een ‘communicatief’ jaar. Communicatie omvat steeds meer mogelijkheden in onze leefwereld en we hebben steeds minder tijd om lange artikelen in de krant te lezen. Of -bijvoorbeeld- de begroting 2016 van onze gemeente, die drie boekwerken bevat.

Daarom hebben we gezocht naar hoe we u toch de tien hoofdpunten uit die begroting van 88 miljoen kunnen schetsen. Dat is gelukt met het animatiefilmpje dat u vanaf deze week op de website kunt zien. In amper twee minuten krijgt u een samenvatting van de tien hoofdpunten. Natuurlijk blijft ook het pdf-bestand beschikbaar. Zomaar twee van de talloze manieren van ‘de  communicatie’ door de gemeente. Maar wat is nu ‘de communicatie’? In mijn ogen een verzamelwoord voor alle vormen van contact die u en ik, wij, met elkaar hebben. Als gemeente zetten we die contacten in omdat we graag willen laten zien en laten weten wat we doen, waarom en hoe. En niet alleen om te ‘zenden’, maar juist ook om uw inbreng te kunnen zien, lezen en horen.

Die zichtbaarheid vind ik belangrijk. Want zeker, geld en een sluitende begroting zijn nodig voor alles wat we doen, maar zichtbaarheid en goede bereikbaarheid zijn zeker zo hard nodig. Dáár ligt de basis voor prettig contact, productieve samenwerking en een goede relatie met u. Een relatie die zich continu bijstelt en aanpast aan steeds veranderende inzichten en toenemende mogelijkheden. Informeren, uitleggen, via allerlei digitale kanalen:

Ook zetten we deze ‘nieuwe’ middelen in om uw gedachten en ideeën te horen. Want steeds meer moeten we beseffen dat niet meer ‘het gemeentehuis’ bepaalt, maar dat we SAMEN zoeken naar verbeteringen in onze dienstverlening, in onze communicatie.  En of dat nu via telefoon, mail, Facebook, Twitter, apps, websites, gebiedstafels, informatieavonden, burgerpanel, in een gesprek of aan de balie is: dat is allemaal onderdeel van ‘de communicatie’. We willen uw ideeën omarmen en ze ondersteunen. Niet alles kan, wel is alles bespreekbaar. Die samenspraak: ook dat is communicatie. En wat mij betreft de beste manier om dat ene gemeenschappelijk doel van u en ons te bereiken: een schoon, veilig Moerdijk waar het fijn wonen is. 

Bekijk hier het filmpje over de Moerdijkse begroting.