Column wethouder Jaap Kamp: Moerdijk op één!

Geplaatst: 8-12-2015

Een paar weken geleden bleek uit een onderzoek dat gemeente Moerdijk de meeste klachten krijgt over afval en groenbeheer. Je gemeente staat op nummer één, kreeg ik te horen. Natuurlijk verbaasde me dat. Meteen maar eens een rondvraag langs de vakambtenaren gedaan. Hoe zouden we nummer 1 op een ‘klachtenlijst’ kunnen zijn zonder dat we dat zelf hadden gemerkt? Wat ik me afvroeg was of het ook werkelijk klachten waren in de zin van ontevreden mensen die aan de bel trokken, of ging het om alle meldingen die er in een jaar tijd zoal bij ons binnenkomen? Uit de cijfers bleek dat het om meldingen gaat. Dat wierp een heel ander licht op de zaak. Een heel mooi licht, zelfs.

Zo krijgen we bijvoorbeeld per dag gemiddeld twee meldingen binnen over kapotte kliko’s. Als een van de weinige gemeenten verzorgen wij nog zelf het beheer en reparatie van deze afvalbakken. Zo stegen we al snel met stip op de lijst. Bovendien leggen we elke melding afzonderlijk vast in ons systeem; wij bundelen ze niet per onderwerp of plaats. Ook dat leverde al een stijging op in de lijst. Overigens kunnen we alle meldingen in ons systeem wel filteren op plaats of onderwerp zodat we goed overzicht kunnen houden.  Meldingen via de Buiten beter-app komen rechtstreeks in het systeem en we reageren binnen 48 uur.

Gaat het om het groenbeheer:  eind 2010 is, met het oog op bezuinigingen, in samenspraak met de gemeenteraad besloten om openbaar groen binnen de bebouwde kom meer aandacht te geven dan het openbaar groen in het buitengebied.  Dat levert ook meer meldingen op.

Verder besteden we veel aandacht aan de Buiten beter-app en dat werkt. We zien graag dat mensen daar gebruik van maken en roepen daar bewust en regelmatig toe op. We kunnen nu eenmaal niet 24 uur per dag een oppervlakte van 184 km2 in de gaten houden én onderhouden. Daarvoor zijn alle ogen en oren nodig en welkom. We hebben elkaar nodig om alle 11 woonkernen en ons uitgestrekte buitengebied in onze gemeente heel, schoon en veilig te houden. 

Kortom, met deze nummer 1-notering ben ik blij. Wat mij betreft behouden we deze plek: Moerdijk is nummer één!