Column wethouder Schoneveld: Zinvolle, diepgaande gesprekken op de markt

Geplaatst: 24-3-2015

Afgelopen weken was ik, samen met collega-wethouder Thomas Zwiers, tijdens de weekmarkten, in het centrum van Fijnaart, Klundert en Willemstad. Ook waren jeugdprofessionals, Wmo-consulenten en klantmanagers van het Werkplein aanwezig. We wilden graag in gesprek komen met mensen uit onze gemeente. Over zorg, jeugdhulp en de ondersteuning bij het zoeken naar werk. Dat zijn drie onderwerpen uit onze portefeuilles waarin veel is veranderd en die diep kunnen ingrijpen op het dagelijks leven van mensen.

Gemeenten hebben daar sinds 1 januari 2015 heel wat nieuwe taken in gekregen. Dat hebben we gedegen voorbereid; we hebben gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met professionele zorg-, welzijns- en hulporganisaties met vrijwilligers, met inwoners, met cliëntenraden en uiteraard met de gemeenteraad. Maar wat is het effect van alle veranderingen in de zorg, werkt het ook? En we willen vooral weten: wat speelt er bij mensen, hoe ervaren ze zorg, hulp, ondersteuning in de gemeente Moerdijk, hoe denken zij er over?

Natuurlijk kunnen mensen altijd bellen, mailen of een afspraak maken om te vragen hoe zaken geregeld zijn of kunnen worden. Maar die drempel is soms nog te hoog. Het leek ons daarom goed om zelf op pad te gaan. Om direct het gesprek persoonlijk aan te gaan.

Voor herhaling vatbaar

Ik moet zeggen: het was absoluut voor herhaling vatbaar. Aan sommige mensen zag ik wel dat ze even aan het idee moesten wennen, of dat mensen niet wisten wie wij zijn… Alleen al daarom was het goed om dit te doen, om zichtbaar en benaderbaar te zijn. En eenmaal de stap gezet om kennis te maken ontstonden echt goede gesprekken. Gesprekken over heel persoonlijke kwesties, over zorgen voor elkaar, over wat we voor elkaar kunnen doen. Uitleggen wat de participatiemaatschappij betekent in de praktijk van alledag. Waar lopen mensen tegen aan, hoe kun je anderen helpen, wat betekent een voor jou klein gebaar voor een ander.

Het bezoeken van kernen blijkt een prettige, laagdrempelige manier te zijn om te weten te komen wat er zoal leeft, maar ook om ideeën en inspiratie op te doen. We gaan later bespreken of en hoe we hier mee verder gaan. Op dezelfde of misschien op een andere manier. Beperkt tot deze onderwerpen of breder, dat laten we dan nog weten.

Voor nu: we zijn op donderdag 16 april in Zevenbergen te vinden. Wij zijn benieuwd naar uw verhaal, uw mening, uw ideeën, tot dan!