Column wethouder Thomas Zwiers: "Goede afspraken en oog voor mogelijkheden"

Geplaatst: 9-12-2014

Per 1 januari 2015 komen verschillende wetten rondom ‘werk’ en ‘inkomen’ samen in één wet: de Participatiewet. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat om de Wet werk en bijstand, de wet Wajong (Wet arbeidsongeschiktheid jongeren) en inwoners die aan de slag zijn bij de sociale werkvoorziening. De uitvoering van de Participatiewet zal voor een groot deel worden verzorgd door het Werkplein Hart van West-Brabant.

Thomas Zwiers, wethouder voor Werk en Inkomen legt uit: “De Participatiewet vraagt om een andere manier van denken en werken. De bedoeling is dat mensen die geen werk hebben, zo veel en zo snel mogelijk naar regulier werk gaan. Verder zullen we dit meer in afstemming doen in de regio. Werkgevers die mensen van een uitkeringssituatie aan het werk willen helpen moeten met zo min mogelijk regels worden geconfronteerd en worden ontzorgd. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken trekken we in regionaal verband op om afspraken te maken met werkgevers”

De veranderingen

Voor een aantal groepen zal de hoogte van uitkering veranderen, zoals voor alleenstaande ouders en mensen die de kosten in het huishouden kunnen delen met meerdere volwassen. Inwoners waarvan de hoogte van de uitkering verandert, ontvangen hierover een brief van de gemeente. De huidige mensen in de Wajong worden herkeurd en blijven onder verantwoordelijkheid van het UWV. Vanaf 1 januari 2015 kunnen alleen inwoners die op dat moment en in de toekomst structureel niet kunnen werken, instromen in de Wajong. De beoordeling van deze inwoners vindt plaats door het UWV. Mocht men wel (gedeeltelijk) kunnen werken dan gaat de gemeente ondersteuning bieden bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Voor inwoners die nu werkzaam zijn in een sociale werkvoorziening verandert er niets. Degenen die nu in een sociale werkvoorziening aan de slag zijn, die blijven er werken. Als er in individuele gevallen iets verandert, dan krijgen deze inwoners altijd persoonlijk bericht van de gemeente of het UWV. Verder zullen we proberen zo veel mogelijk mensen aan regulier werk te helpen en zal er voor specifieke doelgroepen de mogelijkheid geboden worden om onder begeleiding, in een beschutte situatie, te kunnen werken.

Werkplein Hart van West-Brabant

Thomas Zwiers is voorzitter van het Algemeen Bestuur namens de zes gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) van het Werkplein. “Niemand hoeft zich zorgen te maken dat op 1 januari alles anders is”, benadrukt hij nog eens. “Wel zal je zien dat er gaandeweg meer gedaan wordt om mensen aan het werk te krijgen en mee te laten doen in de maatschappij. Een voorbeeld daarvan is iets terugdoen voor een bijstandsuitkering, de zogenaamde tegenprestatie. Een ander voorbeeld is de trajecten waarin mensen weer werkritme en werkervaring kunnen opdoen. We blijven die ontwikkelingen volgen en het Werkplein Hart van West-Brabant zal een stevige rol op zich nemen met oog voor de mogelijkheden van de individuele cliënt en goede eenduidige afspraken voor werkgevers.”

Heeft u vragen over werk en/of inkomen?

Daarmee kunt u nu en straks terecht bij Werkplein Hart van West-Brabant. Het Werkplein is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4. Kijk voor meer informatie op de website: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Het telefoonnummer per 1 januari 2015 is 076 - 750 35 00.