Column wethouder Thomas Zwiers: "LPM: milieu, economie en leefbaarheid kunnen en moeten hand in hand"

Geplaatst: 4-3-2015

Vrijdag 6 februari gaf Provinciale Staten akkoord op het inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk, het LPM. Ik vind dat hiermee goede stappen zijn gezet. Het LPM is zowel vanuit economisch perspectief als voor de leefbaarheid van belang. De Havenstrategie schetst een duidelijk plan voor de toekomst van het Zeehaven- en Industrieterrein; het besluit over het LPM past daar naadloos in. Het versterkt de positie van Moerdijk als hét logistieke knooppunt in de Vlaams Nederlandse Delta.

Er ligt een gedegen plan dat de komende 10 tot 20 jaar ingevuld wordt. In tegenstelling tot het eerdere voorstel, Moerdijkse Hoek, komen op dit, qua oppervlakte veel kleinere LPM, alléén logistieke bedrijven en geen zware industrie of chemische bedrijven. Het wordt een efficiënt, duurzaam en veilig park. Toegerust op opslag, distributie en overslag maar ook op verpakken, ompakken en assemblage van producten. Dat er markt voor is blijkt wel uit de voorgenomen vestiging van onder andere Primark op Borchwerf in Roosendaal. Ook heeft het Havenschap al een overeenkomst met private partijen gesloten over de ontwikkeling van het park.

Vanzelfsprekend heb ook ik de tegengeluiden gehoord over de keuze voor dit nieuwe terrein, een stuk natuur dat verdwijnt. Echter, het provinciale beleid bevat de afspraak: waar natuur wordt aangetast, moet gecompenseerd worden. Milieu, economie en leefbaarheid kunnen en moeten hand in hand gaan. Daarover hebben we stevige afspraken gemaakt met de Provincie.

Het LPM is daarom ook goed voor de leefbaarheid. Het LPM betekent extra investeringen in onze gemeente. Bijvoorbeeld 12 miljoen euro extra voor het dorp Moerdijk of de 825 huizen die we de komende jaren extra mogen bouwen. Ook aan het LPM gekoppeld zijn bijvoorbeeld de afspraken over de aankoop en verplaatsing van de chemische fabriek Caldic en de realisering van de noordelijke Randweg bij Zevenbergen. Maar ook de aanpak van de verkeershinder in Zevenbergschen Hoek is gekoppeld aan het LPM. Het LPM betekent bovenal extra werkgelegenheid. Naar verwachting levert het park zo’n 4.500 tot 5.000 banen op, zowel voor hoger als lager opgeleid personeel. Banen die we goed kunnen gebruiken en het aantrekkelijk maken om in deze gemeente en regio te blijven wonen.