Column wethouder Thomas Zwiers: Zoveel mogelijk aan de slag

Geplaatst: 23-7-2015

Zomaar roepen dat iedereen die wil werken ook kán werken, dat werkt juist niet! Vaak hebben mensen een steuntje in de rug nodig. Iets wat ze net even over de streep moet trekken. Daarvoor is de Participatiewet in leven geroepen. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

Werkplein

De gemeente Moerdijk heeft samen met vijf andere gemeenten in West-Brabant het Werkplein Hart van West-Brabant opgericht. Het Werkplein, dat een belangrijke rol heeft in de uitvoering van de Participatiewet is er voor werkzoekenden en voor werkgevers. Werkzoekenden komen er om een uitkering aan te vragen en om geholpen te worden bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. En om, mocht het vinden van een baan niet direct lukken, een uitkering aan te vragen. Werkgevers krijgen er informatie over allerlei regelingen en kunnen in het adressenbestand op zoek gaan naar geschikte kandidaten.

Weg met de vooroordelen

Aan mij, als voorzitter van het Werkplein Hart van West-Brabant, de taak om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. En ook iets te doen aan alle vooroordelen rondom werkloosheid. Zelf dacht ik bijvoorbeeld heel lang dat het verstandiger is om een jonger iemand in dienst te nemen dan een oudere. Maar dit blijkt toch niet zo te zijn! Terwijl een jongere werknemer nog wel eens aan het “job hoppen” slaat en dus de organisatie op termijn weer verlaat, wil de oudere werknemer meer stabiliteit en dat komt weer ten goede aan de interne expertise van een bedrijf (of is dat ook weer een vooroordeel?)

Ondernemersbijeenkomst

Het Werkplein treedt graag in contact met werkgevers hiervoor organiseren we bijvoorbeeld  ondernemersbijeenkomsten. Recent heeft er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden  om bedrijven kennis te laten maken met de mogelijkheden om personeel in dienst te nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen, langdurig werklozen of mensen met een beperking. Tijdens de bijeenkomst spraken verschillende partijen enthousiast over de mogelijkheden van de Participatiewet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Jansen Hoveniers uit Rucphen is voorstander van het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. De klanten reageren positief en de collega’s vinden het leuk om begeleiding te geven. De kwaliteit die het bedrijf levert blijft hetzelfde maar het werkplezier neemt toe. Dat is een duidelijke meerwaarde voor het bedrijf en het draagt bij aan het streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Bent u geïnteresseerd wat het Werkplein voor uw bedrijf kan betekenen? Alle gegevens vindt u op www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Initiatieven van werkzoekenden

In Fijnaart was ik aanwezig bij de oprichting van een netwerkgroep van werkzoekenden. Het initiatief daarvoor was genomen door iemand die al langere tijd in-between jobs is. Als je geen passend werk kunt vinden en zelfs je sollicitatiebrieven niet worden beantwoord dan zakt soms de moed in je schoenen. Het doel van “Fijnaart Werkt!” is niet bij de pakken te gaan neerzitten maar elkaar te ondersteunen door middel van sollicitatietips, het vergroten van het netwerk en het informeren over allerlei regelingen waar gebruik van kan worden gemaakt. De gemeente wil hier graag aan bijdragen door bijvoorbeeld het faciliteren van ruimtes of sprekers. Fijnaart Werkt! is te vinden op LinkedIn.

Win-win situatie

Ik daag de Moerdijkse werkgevers uit om bij openstaande vacatures eerst eens te gaan kijken op het Werkplein. Of om te vissen in de vijver van Fijnaart Werkt! Zo vindt u een gemotiveerde werknemer en kunt u misschien wel gebruik maken van een mooie regeling van het Werkplein. Dat is voor iedereen een win-win situatie. Goede ideeën blijven trouwens van harte welkom.