Milieustraat

Adres en openingstijden, welk afval in te leveren, spelregels

De milieustraat van de gemeente Moerdijk is gevestigd in Klundert aan de Fuutweg 4 (4791 PB Klundert). U kunt de milieustraat telefonisch bereiken op 0168-329700

  • De milieustraat is alleen bedoeld voor afvalstoffen afkomstig van particulieren. Het is niet toegestaan om bedrijfsafval aan te bieden op de milieustraat.
  • Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs kunt tonen.
  • Asbest mag u alleen aanleveren met een toestemmingsverklaring, afgegeven op het gemeentehuis. Bel voordat u asbest wilt aanleveren eerst met de milieustraat. Meer informatie op: Asbestverwijdering

Wat wel

Asbest (met toestemmingsverklaring), brandblussers, frituurvet, herbruikbare huisraad, gasflessen, (vlak)glas, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grond, hout, oud papier en karton, piepschuim, herbruikbare kleding, klein chemisch afval (KCA), kunststoffen, olie, metalen, puin, restafval, dakleer, gipsplaten, kadavers van huisdieren, vloeibare verfresten, zonnehemels (lampen los).

Wat niet:

Autobanden, bedrijfsafval, mest.

Openingstijden

Maandag tot en met zaterdag van 08.30 – 16.00 uur.

De milieustraat is in 2017 gesloten op de volgende feestdagen:

  • 17 april 2017 (2e Paasdag)
  • 27 april 2017 (Koningsdag)
  • 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag)
  • 5 juni 2017 (2e Pinksterdag)
  • 25 december 2017 (1e Kerstdag)
  • 26 december 2017 (2e Kerstdag)
  • 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)

Meldingen

Met meldingen over de milieustraat kunt u alleen terecht bij Renewi (van Gansewinkel). Zij zijn telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op 088-7003700.

Afval carnavalswagens

Het afval van carnavalswagens kunnen de clubs afvoeren bij de Milieustraat. Hiervoor moet wel van tevoren een formulier worden ingevuld. Deze is te verkrijgen bij de buitendienst van de gemeente Moerdijk op de gemeentewerf.